M-ict plan a

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

- M-ICT - M-ict plan b

Inhoud

Om welk maatschappelijk probleem draait het?

De Volkskrant van 2 januari 2006 meldt dat leerlingen rekenen ervaren als een moeilijk vak:

ARNHEM - Ruim de helft van de beginnende studenten aan een pedagogische academie, rekent slechter dan de beste kinderen van groep 8 van het basisonderwijs. Maar liefst 53 procent van de eerstejaars brengt het er beroerder af dan de beste 20 procent van groep 8. Dat heeft de Cito-groep bevestigd op een bericht uit Trouw van maandag.

Leerlingen zijn slecht te motiveren voor rekenen-wiskunde, terwijl er momenteel door de vervolgopleidingen en het bedrijfsleven juist een klemmender vraag naar basisvaardigen in het gebied van rekenen-wiskunde gesteld wordt.

RekenWeb

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen wel gemotiveerd kunnen worden als rekenen-wiskunde in een speelse omgeving wordt aangeboden. Een van de onderzoeken heeft een website opgeleverd (het RekenWeb).

Grote populariteit

Kinderen maken op grote schaal gebruik van RekenWeb.


20060619_stats.jpg |

Aantal pageviews:

 • 1999 - 40 duizend
 • 2000 - 250 duizend
 • 2001 - ruim half miljoen
 • 2002 - 2 miljoen
 • 2003 - 5 miljoen
 • 2004 - 11 miljoen
 • 2005 - 25 miljoen


Voor details zie de statistieken). Dit is overigens des te opmerkelijker omdat het RekenWeb intentioneel vooral bedoeld was voor leerkrachten, die een veel grotere moeite hebben om dit soort media in te passen in hun onderwijs.

Buitenschools

Opvallend is het feit dat leerlingen bereid zijn om deze 'educatieve spelletjes' te spelen buiten de reguliere schooluren.

20060618_stats.jpg

Webbased

Een deel van het succes van RekenWeb zal samenhangen met de eenvoudige beschikbaarheid van de software via internet. Al in een vroeg stadium van de ontwikkeling van RekenWeb is gekozen voor een online aanbieding van software. Ook de herkenbare identiteit van het Rekenweb als plek waar je heen gaat draagt daaraan bij.

Recentelijk is gestart alle software te metadateren volgens de standaards van http://www.edustandaard.nl

Top Tien

Hier een overzicht van de 10 meest populaire spellen

naam bezoekers/scholen per dag
1

welcome.gif

blokkenbouwsels

2267

2

welcome.gif

kikker

1951

3

welcome.gif

geld

1856

4

welcome.gif

vijf op een rij

1817

5

welcome.gif

barney

1778

naam bezoekers/scholen per dag
6

welcome.gif

taart

1674

7

welcome.gif

flitsbeelden

1587

8

welcome.gif

mini-golf

1549

9

welcome.gif

step

1510

10

welcome.gif

post

1509

Het moet opgemerkt worden dat de Top Tien van RekenWeb spellen niet geheel overeenkomt met wat de makers van RekenWeb graag als Top Tien hadden willen zien. Het is dan dus de vraag of je dit nog wilt beinvloeden (door een 'vakjury' een Top Tien te laten bepalen bijv.)

Voorbeeld van een RekenWeb-spel

Het ligt voor de hand het meest populaire spel te kiezen om duidelijk te maken wat een RekenWeb spel is

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00339/toepassing_rekenweb.html

kenmerken

 • online beschikbaar
 • gebruiker is (vooralsnog) anoniem
 • focus van het spel is op een deelaspect van de standaard leerlijnen van rekenen/wiskunde van de basisschool
 • over het algemeen 'open' van aard
 • eenvoudige interactiviteit (geen leercurve)
 • gemetadateerd volgens de standaards van edustandaard.nl

Opschaling

Dit wordt de focus van het project (dat ingediend zal worden bij M-ict)

De kracht van RekenWeb om ook buiten schooltijd motiverend en effectief te zijn moet aangegrepen worden om meer kinderen te bereiken. Te denken valt aan een doelgroepverbreding; sterkere verbinding school-thuis; vergroten zichtbaarheid. Daartoe worden een aantal drempelverlagende maatregelen op de website en daarbuiten genomen.

Opschaling op de website

 • Doelgroepverbreding (meer buitenschools gebruik; nieuwe doelgroepen: vmbo-leerlingen, pabo-studenten)
 • Bij elk spel wordt beeldmateriaal gezocht dat het aangeboden probleem realistischer en toegankelijker maakt.
 • De meest populaire spellen worden voorzien van een 'trailer' (een kleine flash-animatie met de belangrijkste functionaliteiten)
 • Comunicatiemogelijkheden en middelen voor onderlinge interactie van spelers worden opgeschaald of toegevoegd
 • Een tracking systeem waarmee spel-resultaten vastgelegd worden wordt gebruikt, zodat scores en highscores op verschillende manieren zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Opschaling buiten de website

 • Verspreiding van de RekenWeb-DVD in Nederland. Een tweede distributiekanaal wordt gezocht dat niet standaard via de schoolsetting loopt. Hier moeten we nog even op doorkauwen (vb. RekenWeb op TV of op aan tv-programma's gerelateerde websites; rekenweb in science centers; rekenweb op je PSP of Nintendo DS).
 • Internationalisering. Er is een belangrijk internationaal circuit, zowel qua productverspreiding (we verkopen regelmatig licenties aan andere landen in europa) als onderzoeksmatig (we werken o.a. intensief samen binnen kaleidoscope).

Verwijzingen

Persoonlijke instellingen
GOOGLE