Welten-Instituut

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

(Doorverwezen vanaf Look)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Onderdeel van Open Universiteit Nederland, gericht op de professionalisering van leerkrachten, onder andere met inzet van digitale middelen.

  • LOOK maakt sinds 1 januari 2014 deel uit van het Welten-instituut.

Achtergrond

Het Welten-instituut ontwikkelt één onderzoeksprogramma: Leren en doceren in een door technologie verrijkte leeromgeving

Binnen dit programma worden drie lijnen onderscheiden met elk een eigen focus:

  1. Het bevorderen van effectief, efficiënt en aangenaam leren (FEEEL). De cognitieve leermechanismen in interactie met de leeromgeving (materialen, docenten, instrumenten) die ondersteunend en beïnvloedend werken op pedagogie, leer/doceergedrag, en de strategieën voor effectief, efficient en prettig leren en doceren.
  2. Door technologie verrijkte leeromgevingen voor doceren en leren (TEL). De innovaties in technologieën in het algemeen en onderwijstechnologieën in het bijzonder die van invloed zijn op en aanleiding zijn voor veranderingen in de praktijk van doceren en leren.
  3. Doceren en docentprofessionalisering (DDP). Het uitrusten van de student, de docent en de onderwijsorganisatie om om te gaan met veranderende cognitieve, motivationele, en fysieke veranderingen en dan met name veranderingen in de onderlinge interacties (bv netwerken van lerenden, van docenten, docentprofessionalisering).


Historie

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft de Open Universiteit Nederland de opdracht gegeven een bijdrage te leveren aan de bestrijding van het lerarentekort. Deze nieuwe taak ligt in het verlengde van de missie en taken van de Open Universiteit. In de eerste plaats past zij bij haar rol als partner in onderwijsinnovatie. Verder sluit de nieuwe opdracht aan op de taak volwassenen een tweede kans of tweede weg te bieden voor het volgen van hoger onderwijs.

De bijdrage die de Open Universiteit levert aan de aanpak van het lerarentekort is vooral kwalitatief en ligt op het gebied van tweedewegonderwijs en van een leven lang leren voor leraren. Bovendien past meewerken aan de oplossing van dit nijpende vraagstuk in de missie, die onder meer gericht is op tegemoet komen aan maatschappelijke vragen. De nieuwe opdracht houdt een nieuwe, structurele taak voor de Open Universiteit in. De activiteiten die de instelling op dit vlak onderneemt, zijn ondergebracht in het Look voor professionalisering van onderwijsgevenden.


Verwijzingen

Versies van dit document

  • 20150304 update
  • 20080905
  • 20060312
  • 20050104
  • 20041220, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE