Lerarenagenda

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen


Achtergrond

Zeven thema's

  1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende studenten voor de lerarenopleidingen
  2. De hogescholen en universiteiten gaan door met het verbeteren van de kwaliteit van de lerarenopleidingen
  3. Lerarenopleidingen kunnen met aantrekkelijke en flexibele leerroutes meer doelgroepen aantrekken
  4. De startende leraar ontwikkelt zich na de opleiding tot een volledig bekwame leraar
  5. Leraren, schoolleiders en schoolbesturen maken van scholen lerende organisaties
  6. Alle leraren bekwaam en bevoegd
  7. Op weg naar een sterke beroepsorganisatie

Financien

Het geld voor deze lerarenagenda is als volgt opgebouwd (in principe op basis van het regeerakkoord en in afstemming met het Nationaal Onderwijsakkoord):

Lerarenbeurs en promotiebeurs

Begonnen in 2008, oplopend tot € 115,6 mln. per jaar vanaf 2016

Opleiden in de school

Begonnen in 2008 en vanaf 2014 verhoogd tot € 20 mln. per jaar

Impuls leraren tekortvakken

In totaal € 100 mln. in de periode 2013 t/m 2016

Regeling versterking samenwerking scholen en lerarenopleidingen

In totaal € 82 mln. in de periode 2013 t/m 2016

Lerarenagenda en vakdidactiek wiskunde en science

In een korte discussie n.a.v. deze agenda (oktober 2013) tussen OCW en ELWIeR is vastgesteld dat de vakdidactiek (wiskunde/rekenen en science) onderbelicht is in de brief van OCW aan de tweede kamer (hoewel er natuurlijk wordt gesproken over de tekortvakken). Overigens, middels de Regeling professionele leergemeenschap 2013 wordt wel aandacht besteed aan een vakdidactische insteek (dit echter beperkt tot het voortgezet onderwijs).

Men (OCW) wil graag gebruikmaken van de bestaande netwerken en expertise (dit is een algemeen uitgangspunt van deze agenda) en dus is de verwachting dat binnen ELWIeR (en ook Ecent) nieuwe mogelijkheden liggen om het vak van docent krachtig te ondersteunen, zowel in de lerarenopleiding als daarna.


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE