Lek en Linge

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

PLG Interdisciplinariteit

In 2014-2016 participeert Lek en Linge in de Professionele leergemeenschap interdisciplinariteit. Daar komen in 2014 twee initiatieven uit voort:

 • Wiskunde en andere vakken
 • Scheikunde en andere vakken

Wiskunde en andere vakken: rekenen en dan vooral verhoudingen

 • rekenen/wiskunde als ondersteuning in andere vakken
 • Zowel voor havo als vwo zijn er nu per vakvertegenwoordigers voor rekenvaardigheden en voor interdisciplinariteit.
 • bijvoorbeeld het gebruik van de verhoudingstabel
 • Leervraag: lukt het rekenvaardigheid van leerlingen in diverse vakken effectief te ondersteunen door extra aandacht voor rekenen binnen die vakken

Bronnen

Scheikunde en andere vakken: Lek & Linge dag

11-3-2015 - Lek & Linge dag voor derdeklassers (over duurzaamheid).

 • Betrokkenheid van de docenten: Ak/Sk/Tk/Bi/Na/Wi/(Ec)
 • In het voortraject (week voorafgaand): opdracht vanuit Un.Wageningen over biodiesel uit algen.
 • Verschillende docenten maken een voorafgaande les (70 òf 35 minuten) gerelateerd aan dit onderwerp.
 • De dag zelf: 1. Start met toneel: Alternatieve energiebronnen. 2. Daarna drie onderwerpen: Auto op waterstof; Windenergie; Zonne-energie
 • Doel voor leerling: ziet / leert zien samenhang vakken
 • Doel voor docenten: meer leerlingen N&T / N&G; betekenis geven aan eigen vak(ken) in samenhang
 • Leerlingen krijgen cijfer
 • Concept: 20-01; Eindversie: 10-02; Uitvoering: 2-10 maart
 • Leervraag: lukt het om met deze groep docenten een gezamenlijke dag te organiseren (inclusief voortraject) met afgestemd lesmateriaal


Contactpersonen

 • Omar Besaril, scheikunde
 • Corine van den Boer, wiskunde
 • Marion Joosting, scheikunde
 • Vincent Jonker, ondersteuning


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE