Lege getallenlijn

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Tot 1950 ontbrak in de Nederlandse leerboeken en handleidingen de getallenlijn bij het rekenen tot 100 volledig. In de periode tot 1970 was in de rekendidactieken weliswaar een toenemende belangstelling voor het didactische gebruik van de gevulde getallenlijn te signaleren, maar bleef de aandacht hiervoor in de meeste gangbare rekenmethoden uit.

Onder invloed van het Wiskobasproject (1970-1980) gingen hokjes- en streepjesgetallenlijnen voor het eerst in de reken-wiskundemethoden een rol spelen bij het ordenen, positioneren en opereren met getallen. Voor het stimuleren van meer verkorte rekenstrategieën werd echter zowel in het Wiskobasproject als in de leerboeken noodgedwongen uitgeweken naar andere modellen zoals het honderdveld en de abacus.

Via de ideeën van Weill (1978), Whitney (1988) en Treffers (1989) heeft de lege getallenlijn als didactisch model in de jaren negentig opgang gemaakt in het Nederlandse reken-wiskundeonderwijs. Weill liet zien hoe door het plaatsen van getallen onder en boven een lege getallenlijn verkort kan worden gerekend. Whitney voegde hieraan toe dat een streepje voor een getal op de lege getallenlijn de plaats van een tandenstoker op de kralenketting representeert. Treffers zag door het eenduidig toekennen van de betekenis van dit streepje enerzijds en de sprongbenaderingswijze van Wiskobas anderzijds mogelijkheden voor het verkort en flexibel leren rekenen op dit model.

Daarbij merkte hij echter op, dat voordat leerlingen op een lege getallenlijn kunnen opereren met getallen, aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan: kunnen tellen met tienen en enen; getallen kunnen lokaliseren op een kralenketting en een lege getallenlijn; een sprong van tien kunnen nemen vanaf een willekeurig getal.

Vervolgens is uit onderzoeken van Veltman (1993) en Klein (1998) gebleken dat de lege getallenlijn een bruikbaar middel is voor optellen en aftrekken tot 100. Eveneens werden aanwijzingen gevonden dat voor zwakke rekenaars activiteiten in de voorwaardelijke sfeer, zoals Treffers die reeds heeft aangeduid, vooraf zouden moeten gaan aan het oplossen van opgaven op een lege getallenlijn.

Thans wordt de lege getallenlijn in veel rekenmethodes gebruikt als een belangrijk didactisch hulpmiddel.

Lessuggesties

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE