Leg een bedrag neer (mini-game)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

In dit spel moet een gegeven bedrag worden neergelegd, hierbij zijn alle soorten briefgeld en munten bruikbaar (tot 500 eurobiljet). Bij een goed antwoord wordt de leerling beloond met een blij gezichtje. Bij een fout antwoord wordt gevraagd om het nog een keer te proberen. Is het antwoord hierna weer fout, verschijnt er een verdrietig gezichtje.

screenshot_color_nl.jpg

Niveau

Dit spel kan gespeeld worden op vier niveaus.

  • In het eerste niveau worden alleen hele bedragen genoemd tot de €100,-.
  • In het tweede niveau worden ook alleen hele bedragen genoemd die de leerling moet neerleggen in briefjes en munten, echter zijn dit keer alle bedragen boven de €100,- !

Voor de eerste twee niveaus hoeven de leerlingen dus nog niet bekend te zijn met de eurocenten en dus kommagetallen. Daarnaast hoeven ze nog geen sommen te maken die boven de 100 uitkomen.

  • In het derde niveau worden geen hele bedragen meer genoemd. De leerling leren in dit niveau dus ook met kommagetallen werken. De getallen op het derde niveau gaan tot de € 20,-.
  • In het vierde niveau worden weer kommagetallen weergegeven, mar dit keer tot € 100,-

Leerlijnen

Door middel van dit spel wordt gewerkt aan kerndoel 24, namelijk ‘de leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven. Hierbij hoort de leerlijn die ingaat op het oplossen van ‘problemen in verband met de structuur van getallen (bijv. Hoe kun je € 12,- betalen? Of wat krijg je terug als je € 4,57 betaald met een briefje van € 5,-)’.

Tevens wordt er gewerkt aan kerndoel 27, namelijk ‘de leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn’. Hierbij hoort de leerlijn die ingaat op het ‘optellen en aftrekken tot 100, op basis van inzicht in de structuur van de telrij en aan de hand van bijvoorbeeld de tientallig ingedeelde kralenketting of geld en gebruik makend van de lege getallenlijn’.

Deze leerlijnen zouden moeten worden ontwikkeld bij leerlingen uit groep 3 en 4. Voor sommige leerlingen kan het helpen wanneer zij een lege getallenlijn erbij mogen gebruiken!

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE