Learning paradox

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

(Doorverwezen vanaf Leerparadox)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* Learning_Paradox (english)

Inhoud

Algemeen

Een (filosofische?) discussie hoe de mens aan nieuwe kennis kan komen. Diverse grote denkers hebben hun bijdrage geleverd in deze discussie. Daarbij is het enerzijds aantrekkelijk om aan te nemen dat de mens 'van nature' al alles weet en het leren slechts een kwestie is van 'heruitvinden' van wat al bekend is, en anderzijds is het niet raar te veronderstellen dat alles 'buiten de mens' bekend is in wetten en schema's en dat de menselijke creativiteit in staat moet worden geacht deze wetten en schema's te leren kennen door actief in interactie te gaan met die buitenwereld.

Von Glasersfeld (1998) stelt het als volgt: "The learning paradox is the paradox of how one might know something one does not yet know". Hij gaat vervolgens (o.a.) in op de term Abduction (van Peirce) om een brug te slaan tussen de inductieve methode en de deductieve methode van kennisverzameling, met consequenties voor de didactiek.

Learning paradox en guided reinvention

Bij Guided reinvention kan dit nog wel eens het probleem opleveren dat niet altijd duidelijk is op welk moment de leerkracht moet ingrijpen om de lerende te begeleiden. Als er te snel 'gestuurd' wordt levert dit een te gestuurde onderwijssetting op, maar als te lang gewacht wordt met ingrijpen levert dit ook problemen op voor het onderwijsleerproces.

Learning paradox en games

In games komt het regelmatig voor dat de 'set of rules' (de Game play) nog niet bekend is aan de speler. Door te spelen vertoont het spel bepaalde gedragingen en is het aan de speler om regels of wetmatigheden te leren kennen. Ook hier geldt de vraag hoe dit proces precies moet worden vormgegeven. Als het 'herontdekken' van de regels van het spel een te grote opgave voor de speler is zal de speler afhaken (zie hoe de Flow werkt).

Verwijzingen

Versions of this document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE