Leeromgeving

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* Learning_environment (english)

Algemeen

Onder een leeromgeving verstaan we het geheel van omgevingsfactoren die het leren kunnen bevorderen. Hiertoe behoren ook zaken als de professionaliteit van de leraar, de werksfeer en het pedagogische klimaat. Meer in het oog valt de zogenoemde fysieke leeromgeving. Zo kan de inrichting van het klaslokaal met allerlei uitdagende spullen en afbeeldingen voor de kinderen een leeromgeving worden waarin van alles te onderzoeken en ontdekken valt. Te denken valt aan mooie platen aan de muur, allerlei boeken in de klas, o.a. prentenboeken en encyclopedieën, verpakkingen, soorten rekenmaterialen, bouwmateriaal, computers met software, spelletjes etc. Men spreekt tegenwoordig niet alleen van een fysieke leeromgeving maar ook van een virtuele leeromgeving. Hiermee wordt o.a. een elektronische leeromgeving (ELO) bedoeld. De rijkste fysieke leeromgeving op een basisschool tref je meestal aan in het lokaal van kleutergroepen.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE