Lectoraat rekenen-wiskunde en didactiek

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern * Community_of_Applied_Science_for_Mathematics_Education (english)

Inhoud

Algemeen

 • Lector: Ronald Keijzer
 • looptijd 2010-2017

Achtergrond

In het lectoraat Rekenen-wiskunde staat de (vak)inhoud en (vak)didactiek centraal. De vraag hierbij is hoe vakinhoudelijke en vakdidactische keuzes van leraren op groepsniveau en op teamniveau resulteren in maximale leeropbrengsten bij kinderen. Dit onderzoeksprogramma, geprogrammeerd op basis van de driehoek Kind - Inhoud/didactiek - Leraar, krijgt daardoor de volgende focus:

Het lectoraat 'rekenen-wiskunde in het basisonderwijs en op de opleiding' richt zich op het verbeteren van het reken-wiskundeonderwijs in de breedste zin van het woord. Onderzoeksvragen hangen samen met de effectiviteit van interventies in het basisonderwijs en op de opleiding en de samenhang tussen deze interventies.

Het kennis- en beroepsdomein betreft:

 • het effectief onderwijzen van rekenen-wiskunde
 • het effectief ondersteunen van leraren bij het vormgeven van hun reken-wiskundeonderwijs, middels functionarissen in de school als de rekencoördinator
 • het effectief inrichten van de opleiding, opdat studenten in staat zijn het reken-wiskundeonderwijs effectief vorm te geven en daarbij bovendien doorgroeipotenties ontwikkelen.

Binnen het lectoraatsonderzoek gaan we onder meer na hoe rekencoördinatoren optimaal kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs. Vooral de onderzoekende houding van leraren naar de effecten van eigen onderwijsprocessen vraagt om een gedegen verdieping van bekwaamheid.


Verwijzingen

Met pdf

Zonder pdf

 • Boersma, G. en R. Keijzer (2011). Opbrengstgericht werken voor rekenen-wiskunde op de pabo. In: M. van Zanten (red.). Reken-wiskundeonderwijs – aanpassen, inpassen, toepassen - . Utrecht, Panama/FIsme, Universiteit Utrecht, 125-136.
 • Castelijns, J., R. Damhuis & R. Keijzer (2012). The Relevance of Educational Design Research (EDR) for Curriculum Development in Teacher Education. Paper presented at EAPRIL, , Jyväskylä, Finland (November, 2012).
 • Keijzer, R. and Jonker, V. (Eds.). (2009). refworks.jpg Over muurtjes kijken. Verslag twee jaar ELWIeR (Expertisecentrum Lerarenopleidingen Wiskunde en Rekenen) . Utrecht: ELWIeR/Freudenthal instituut.
 • Keijzer, R. en Pijls, M. (2009). Over muurtjes kijken. In: Keijzer, R. en Jonker, V. (red.). Over de muurtjes heen kijken. Utrecht: ELWIeR/Freudenthal Institute for science and mathematics education, 12-16.
 • Keijzer, R., Bakker, K. and Fransen, M. (2009). refworks.jpg Panama Praktijktip nummer 115: Samen met de auto . Panama-Post. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 28(4), 20-29.
 • Keijzer, R. and Heege, H. t. (2009). refworks.jpg Leren van evalueren - de lerende in beeld bij reken-wiskundeonderwijs - Verslag 27ste Panama-conferentie (pdf). Panama-Post. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 28(2), 28-42.
 • Keijzer, R., Bakker, K. and Fransen, M. (2009). refworks.jpg Panama Praktijktip nummer 115: Samen met de auto . Panama-Post. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 28(4), 20-29.
 • Keijzer, R. & M. van Zanten (2010). Op de rand van de krant. Gecijferdheid onderhouden. Volgens Bartjens, 29(3), 13-15.
 • Keijzer, R. (2010). Stand van zaken bij rekenen-wiskunde en didactiek op de lerarenopleiding basisonderwijs. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 28(1), 31-45.
 • Keijzer, R., J. van der Linden, J. Vos-Bos & L. Verbeek-Pleune (2012). Leraren basisonderwijs leren opbrengstgericht werken. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 33(2), 39-45.
 • Keijzer, R. & M. Kool (2012). Mathematical Knowledge for Teaching in the Netherlands. Paper presented at ICME 12, Seoul, South Korea (July 2012).
 • Keijzer, R., V. Duman, M. Heeremans & A. Smit (2012). Kennisbasis als opleidingsdidactische uitdaging. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 33(3), 25-30.
 • Keijzer, R. & A. van Gool (2013). Eindeloos experimenteren met repeterende breuken. In: F. Barth, F. Garssen, T. Gelmers & A. te Selle (red.). Rekenen op Stenden. Emmen: Stenden Hogeschool, School of Education. 62-63.
 • Keijzer, R. & B. Zwaneveld (2012). Hoe ontwerpen lerarenopleiders hun onderwijs? Tijdschrift voor lerarenopleiders, 33(1), 43-49.
 • Keijzer, R. & J. van der Linden (2012). Opbrengstgericht werken als taak voor de lerarenopleiding basisonderwijs. In M. Van Zanten, Opbrengstgericht onderwijs - rekenen! - wiskunde? (pp. 51-66). Utrecht: Panama/FIsme.
 • Kool, M. & R. Keijzer (2012). Wiskundekennis van de basisschoolleraar. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 31(4), 13-18.
 • Lit, S.A. en R. Keijzer (2011). Reken-wiskundeonderwijs – aanpassen, inpassen, toepassen -. In: M. van Zanten (red.). Reken-wiskundeonderwijs – aanpassen, inpassen, toepassen - . Utrecht, Panama/FIsme, Universiteit Utrecht. 157-190.
 • Lit, S., A. Buter, W. Oonk & R. Keijzer (2013). Actief met rekenen en wiskunde. Baarn: Couthino.
 • Oonk, W., R. Keijzer, S.A. Lit, H. Amse, F. Barth & A. Lek (2010). Rekenen-wiskunde in de praktijk – Onderbouw. Houten/Groningen: Noordhoff Uitgevers.
 • Oonk, W., R. Keijzer, S.A. Lit, F. Barth, M. den Engelsen, A. Markusse & L. de Vet (2010). Rekenen-wiskunde in de praktijk – Bovenbouw. Houten/Groningen: Noordhoff Uitgevers.
 • Oonk, W., Keijzer, R., Lit, S., Barth, F. (2013). Rekenen-wiskunde in de praktijk – Verschillen in de klas. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Oonk, W, Keijzer, R, Lit, S.A., Engelsen, M. den, Lek, A. en Waveren Hogervorst, C. (2011). Rekenen-wiskunde in de praktijk. Kerninzichten. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

 • Wijaya, A., L.M. Doorman & R. Keijzer (2011). Emergent Modelling: From Traditional Indonesian Games to a Standard Unit of Measurement. Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia, 34(2), 149-173.


Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE