Lectoraat Gecijferdheid

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Lectoraat van de Hogeschool Utrecht, 2009-2013
  • Lector: Mieke van Groenestijn

Achtergrond

Het Lectoraat Gecijferdheid is in november 2008 toegekend aan de Faculteit Educatie. Het doel van het lectoraat is het bevorderen van elementaire en functionele gecijferdheid van leerlingen in primair en voortgezet onderwijs. Dit zal tevens effect hebben op de resultaten van toekomstige studenten in het mbo, hbo en wo. Het rapport ‘Doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ van de Commissie Meijerink (2008) staat hierbij centraal.

Het huidige rekenonderwijs staat momenteel sterk onder druk. Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer een kwart van de leerlingen de basisschool verlaat op het niveau van eind groep zes of lager. Dat is zorgelijk, maar men vergeet dat dit niet afwijkt van de resultaten van het traditionele onderwijs van twintig jaar geleden. Het verschil is dat men gehoopt had dat de resultaten door een vernieuwde didactiek beter zouden worden. Dat is niet het geval. Er zal een kwalitatieve inspanning geleverd moeten worden om dit percentage te verlagen.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE