Lectoraat Geïnspireerd Leren

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Gezamenlijk lectoraar. Hogeschool Drenthe (penvoerder), Hogeschool Helicon, Hogeschool Zuyd
  • Maarten Dolk is lector Geïnspireerd Leren geworden op 15 augustus 2003 voor een periode van vier jaar en een omvang van 0.6 fte.

Achtergrond

De overeenkomst voor dit lectoraat tussen de SKO-HBO en de penvoerder Hogeschool Drenthe is 15 augustus 2003 ingegaan en eindigt op 15 augustus 2007. Dr Maarten Dolk van het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht geeft sinds 15 augustus 2003 voor 0,6 fte invulling aan de functie van lector van het lectoraat 'Geïnspireerd Leren'. Voor het resterende deel van zijn functie is hij onderzoeker bij het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht. De Raad van Toezicht wordt gevormd door vertegenwoordigers namens de Colleges van Bestuur van de drie hogescholen. De Raad van Toezicht staat onder voorzitterschap van de Hogeschool Drenthe. De Raad van Toezicht heeft een Programmacommissie bij het lectoraat ingesteld. Deze bestaat uit de directeuren van de betrokken Pabo´s onder roulerend voorzitterschap.

Leden van de kenniskring

De kenniskring bestaat uit de lector en zeven opleiders van de drie betrokken hogescholen. Leden van de kenniskring zijn:

  • Maarten Dolk (lector)
  • Francien Garssen (Hogeschool Drenthe, locatie Assen)
  • Jan Linssen (Hogeschool Drenthe, locatie Emmen)
  • Tonnie Brounts (Hogeschool Helicon, locatie Zeist)
  • Manjo Joosten (Hogeschool Helicon, locatie Zeist)
  • Gertrud Cornelissen (Hogeschool Zuyd, locatie Heerlen)
  • Ellen Siebenlist (Hogeschool Zuyd, locatie Maastricht).

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE