Lectoraat Beroepsonderwijs

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Onderzoek naar het opleiden van onderwijsprofessionals die adequaat onderwijs kunnen verzorgen in vmbo en mbo.

Achtergrond

Het kennisdomein van het lectoraat spitst zich toe op het terrein van de beroepsgerichte pedagogiek en didactiek in het kader van het opleiden en professionaliseren van onderwijsprofessionals (studenten en docenten). Het onderzoeksprogramma van het lectoraat richt zich op het onderzoeken van wat adaptief beroepsonderwijs is, hoe het werkt, welke effecten het heeft, voor wie en waarom.

Elly de Bruijn

Bijzonder hoogleraar op het terrein van de pedagogisch-didactische vormgeving van beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en een leven lang leren aan de Universiteit Utrecht. Lector beroepsonderwijs bij de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE