LT

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern


Algemeen

Levende Talen heeft als doel:

  • het bevorderen en ontwikkelen van talenonderwijs in alle levende talen in brede zin;
  • het bijeenbrengen van en bieden van een platform aan talendocenten;
  • het behartigen van belangen van talendocenten.

Om deze doelen te bereiken, organiseert Levende Talen studiedagen en congressen over talenonderwijs, informeert zij haar leden over nieuws en ontwikkelingen betreffende het vakgebied door middel van de tijdschriften Levende Talen Magazine en Levende Talen Tijdschrift, via nieuwsbrieven en via de website.

Sinds 2004 is Levende Talen aangesloten bij de Federatie Onderwijsbonden CMHF/MHP om ook de belangen van haar leden in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer te kunnen behartigen.

Onderzoek kwaliteitsstandaarden taaldocenten

In het kader van de wet BIO is LT bezig beroepsstandaarden op te stellen. Dit project, in samenwerking met IVLOS, loopt in 2007 en heeft de naam BiT gekregen

Verwijzingen

Persoonlijke instellingen
GOOGLE