Kommagetallen (brugproject)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken
KNOW Rekenen po en s(b)o Rekenen vo
Getallen Verhoudingen, Procenten, Breuken en Kommagetallen V P B K Meten Meetkunde Verbanden
Vakgebied rekenen
Domein Verhoudingen
Thema's Kommagetallen
Doelgroep PO - VO - MBO - SO
Organisatie ELWIeR Auteur Team Kennisbasis Jaartal 2012 Last modified 20120201
start know

Inleiding
Dit is het onderdeel Kommagetallen van het samenhangend gebied verhoudingen, procenten, breuken, kommagetallen.

Leeswijzer

  • Wat weten we? eerste 100 karakters van paragraaf 'wat weten we'
  • Voor de praktijk betekent dat eerste 100 karakters van paragraaf 'Voor de praktijk betekent dat'
  • Handreikingen eerste 100 karakters van paragraaf 'Handreikingen'

Wat weten we?
Kommagetallen komen voor als meetgetallen en als rationaal getal (formeel rekengetal). Andere verschijningsvormen van breuken worden gewoonlijk niet als kommagetal genoteerd. Een belangrijk verschil met breuken is dat kommagetallen door de decimale structuur een continu karakter hebben, waar breuken een discreet karakter hebben. Anders gezegd: met kommagetallen is een steeds verdere systematische verfijning met een factor tien mogelijk, de afstand tussen twee hele getallen kan worden onderverdeeld in tienden, de afstand tussen twee tienden kan worden onderverdeeld in honderdsten enzovoort (Van Galen e.a., 2005).

Door de decimale structuur van kommagetallen kan er aan elk cijfer, evenals bij hele getallen, een positiewaarde worden toegekend, bijvoorbeeld in het getal 20,45 heeft de ‘2’ de positiewaarde 20, de ‘4’ de positiewaarde (4 tienden) en de 5 de positiewaarde (5 honderdsten) (Freudenthal, 1983).


Verwijzingen

Studie naar de wiskundige concepten en hoe deze door (jonge) kinderen worden ontdekt, gebruikt en eigen gemaakt
In Breuken procenten kommagetallen en verhoudingen wordt gepleit voor een verschuiving in het onderwijs, waarbij het accent vooral ligt op begrijpen in plaats van kunnen. Het uitgangspunt is dat leerlingen leren doorzien wat de achterliggende concepten zijn in plaats van uitsluitend de formules uit hun hoofd te leren. Als er minder hoge eisen gesteld worden aan het beheersingsniveau van formele procedures kan er meer tijd worden geïnvesteerd in het begrijpen van kernzaken.


Voor de praktijk betekent dat:
Kommagetallen komen in de realiteit veelvuldig voor als meetgetallen. Zowel in media als berichtgeving, bijvoorbeeld over sportprestaties, maar ook in zaken die voor het dagelijks functioneren relevant zijn, zoals (lengte)meting, inhoudsmaten bij recepten, gewicht van be-paalde producten bij het boodschappen doen, benzine tanken, bepaalde verkeersborden, geld en de meting van de vaste lasten van gas, water en elektra en zo verder.

Handreikingen

In gesprek

Verwijzingen
Gerelateerde dossiers

Gerelateerde video's

Bijlagen

Links


stop know
Persoonlijke instellingen
GOOGLE