Kijken naar kinderen

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Project Katholieke Pabo Zwolle
  • Tevens nieuwsbrief

logo_knk_400.jpg

Achtergrond

Goed reken-wiskundeonderwijs vraagt enerzijds om zicht op leerlijnen en hoe kinderen leren rekenen (kennis) en anderzijds om vaardigheden in de vorm van doelgericht en diagnosticerend lesgeven en omgaan met verschillen. De huidige praktijk is dat het niet goed lukt om met verschillen tussen leerlingen om te gaan. De leerkracht faciliteert het leerproces en ziet ‘goede’ leerlingen en leerlingen die minder goed presteren, maar kan niet waarnemen waar deze verschillen door ontstaan. Gevolg is dat de individuele mogelijkheden van de kinderen niet optimaal tot hun recht komen en de leerkracht onvoldoende invloed kan uitoefenen op het leren van kinderen.

Het project Kijken naar kinderen beoogt de individuele behoeften en mogelijkheden van leerlingen zichtbaar te maken en de leerkrachtvaardigheden te vergroten door letterlijk te kijken naar kinderen met behulp van foto’s en video. De achterliggende filosofie is dat de kinderen de spiegel zijn voor het functioneren van de leerkracht. Hij kan wat zichtbaar is bij de kinderen gebruiken om door middel van reflectie zijn eigen leerkrachtgedrag te ontwikkelen. Veel is al aanwezig in kinderen, de leerkracht moet dat leren zien en het kind helpen om er uit te halen wat er in zit. Leerkachten zijn nog onvoldoende in staat daar optimaal op in te spelen omdat zij niet weten hoe zij de informatie moeten interpreteren.

In het project worden middelen en methoden ontwikkeld om 'beter' naar kinderen te leren kijken en op basis hiervan invloed uit te oefenen op het leren van kinderen. Ook kan de leerkracht/student zo leren hoe hij de mogelijkheden van de kinderen optimaal kan benutten.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE