Kies het hoogste bedrag (mini-game)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

In het spel ‘Kies het hoogste bedrag’ worden er iedere keer twee vakken met geld getoond. De leerling kiest het vak waarin het hoogste bedrag staat afgebeeld. Bij een goed antwoord wordt er een blij gezichtje getoond en krijgt de leerling fictief geld. Het totale geldbedrag, verdiend gedurende het spel wordt ook bovenin het scherm weergegeven. Bij een fout antwoord wordt er een verdrietig gezichtje getoond en verdiend de leerling geen geld. Aan het einde van het spel wordt aangegeven hoeveel geld er is verdiend en hoeveel geld er te verdienen viel. Ook krijgt de leerling de mogelijkheid om de verkeerd beantwoordde opdrachten nog een keer terug te kijken, door op het desbetreffende gezichtje te klikken.

screenshot_color_nl.jpg

Niveau

Omdat de keuze in een vrij snel tempo moet worden gemaakt, wordt er van de leerling verwacht dat hij snel en schattend rekent met geld. De verschillen tussen de vakken zijn van zodanige grootte dat het goede antwoord gemakkelijk is te vinden door middel van een globale schatting. Ook wordt er van de leerling verwacht dat hij in een aantal seconden ziet welk bedrag er wordt getoond. Daarom is dit spel minder geschikt voor kinderen die nog maar net met geld hebben leren rekenen en dus nog niet zo’n duidelijk getalbeeld hebben.

Leerlijnen

Door middel van dit spel wordt gewerkt aan kerndoel 28, namelijk ‘de leerlingen leren schattend tellen en rekenen’. Hierbij hoort de leerlijn die ingaat op ‘rekenen via ronde getallen bij verschillende bewerkingen’.

Tevens wordt er gewerkt aan kerndoel 26, namelijk ‘de leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen’. Hierbij hoort de leerlijn die ingaat op het ‘tellen en vergelijken van gestructureerde hoeveelheden’. Hierbij gaat het eveneens om het tellen met de indeling die geld heeft. Deze leerlijnen zouden moeten worden ontwikkeld bij leerlingen uit groep 3 en 4.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE