Kerndoelen WEC

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

In mei 2009 is de eerste generatie kerndoelen voor het speciaal onderwijs vastgesteld (Besluit kerndoelen WEC)

Achtergrond

Deze kerndoelen zijn van toepassing voor het onderwijs aan leerlingen met een enkelvoudige beperking en/of stoornis in de basisschoolleeftijd, met uitzondering van zeer moeilijk lerenden. Het onderwijs aan deze groep leerlingen bevordert brede vorming. Het onderwijsaanbod richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van creativiteit, het verwerven van kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

Het onderwijs omvat waar mogelijk in samenhang: zintuiglijke oefening, lichamelijke oefening, Nederlandse taal, rekenen en wiskunde, enkele kennisgebieden (waarbij in elk geval aandacht besteed wordt aan aardrijkskunde, geschiedenis, de natuur, waaronder biologie, maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting en geestelijke stromingen), expressieactiviteiten en bevordering van de sociale redzaamheid. Het geheel van kerndoelen geeft een beeld van het inhoudelijk aanbod van het onderwijs.

Kerndoelen rekenen/wiskunde

Voor de inkadering en achtergrond zie besluit kerndoelen WEC (Staatsblad 2009 248)

Wiskundig inzicht en handelen

38. De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

39. De leerlingen leren praktische en formele reken-wiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

40. De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van reken-wiskundeproblemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.

Getallen en bewerkingen

41. De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

42. De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn.

43. De leerlingen leren schattend tellen en rekenen.

44. De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

45. De leerlingen leren schriftelijk optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen volgens meer of minder verkorte standaardprocedures.

46. De leerlingen leren de rekenmachine met inzicht te gebruiken.

Meten en meetkunde

47. De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.

48. De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.

Verwijzingen

Versies van dit document

  • 20090902, wikiteam, Staatsblad 2009 248
Persoonlijke instellingen
GOOGLE