Kerndoelen Natuur & Techniek

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Kerndoelen natuur en techniek voor de basisschool

Achtergrond

Vanaf augustus 2009 zijn de nieuwe kerndoelen van toepassing voor het basisonderwijs. Onderdeel daarvan zijn de kerndoelen natuur en techniek (‘oriëntatie op jezelf en de wereld’). De kerndoelen zijn richtlijnen voor wat leerlingen aan het einde van het basisonderwijs moeten kennen en kunnen. Scholen bepalen zelf hoe leerlingen het niveau van de kerndoelen halen

Voor natuur en techniek:

  • 40. De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
  • 41. De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.
  • 42. De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
  • 43. De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.
  • 44. De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
  • 45. De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
  • 46. De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en dag en nacht veroorzaakt.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE