Kennisbasis rekenen mbo

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

In 2013 is er in Nederland de vraag of binnen de lerarenopleidingen (pabo, 2e graads) specifieke aandacht moet zijn voor rekenen in het mbo (een vak, een minor, e.d.).

Achtergrond

Deze vraag binnen de lerarenopleiding is scherper geworden door de maatregelen (vanaf 2000) rondom het Referentiekader Rekenen (vooral de implicaties op het gebied van toetsing en dus ook voor de onderwijspraktijk die daar aan vooraf gaat).

Zowel vanuit de pabo als vanuit de 2e graads lerarenopleiding wordt - anno 2012-2013 - belangstelling getoond om een bijdrage te leveren aan dit nieuwe vraagstuk.

Consequenties voor 'zittende docenten'

Als binnen de lerarenopleiding een modus wordt gevonden voor het voorbereiden/opleiden van docenten voor rekenen in het mbo, dan moet daar ook een consequentie aan zitten voor de 'zittende docent'. Het probleem is in dit soort gevallen altijd dat er nu - 2013 - acute noden zijn w.b. het geven van de lessen rekenen (en de aanwezige kennis en kunde bij de betrokken docenten), terwijl een zorgvuldig traject voor de lerarenopleiding waarschijnlijk 1 tot 2 jaar in beslag gaat nemen.

Binnen ELWIeR wordt actief een landelijke afstemming (ook met nascholings- en professionaliseringsinstituten) nagestreefd.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE