Kennisbasis docent wiskunde bachelor

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Vakkennisbasis voor de tweedegraads opleiding van docenten voor het vak wiskunde.
  • In het kader van het project Werken aan Kwaliteit ontwikkeld door een redactieteam, samengesteld uit docenten van de gezamenlijke tweedegraads lerarenopleidingen.

kennisbasis_wiskunde_klein.jpg

Achtergrond

De vakkennisbasis (kennis van het schoolvak) maakt deel uit van de drieslag: kennis van de leerling, kennis van het onderwijzen en kennis van het schoolvak. De vakredactie heeft zich eerst gebogen over dat deel van de totale kennis, wat een docent uit het schoolvak minimaal aan vakkennis zou moeten bezitten om verantwoord en adequaat vakonderwijs in het vmbo, het mbo en in de onderbouw van havo/vwo te kunnen verzorgen.

De vakredactie heeft prioriteit gelegd bij de vakkennisbases vanwege het maatschappelijke belang van een grondige beschrijving daarvan en het principe dat kennisinhoud vooraf gaat aan de constructie van het onderwijs en van toetsen.

De kennisbasis is voorgelegd aan een panel, bestaande uit:

  • twee vertegenwoordigers van de vakvereniging(en) van docenten wiskunde;
  • drie gezaghebbende wetenschappers in de wiskunde;
  • drie docenten die recent zijn afgestudeerd en thans werkzaam zijn in resp. vmbo, mbo en/of onderbouw havo/vwo. De kennisbasis is door het panel uitvoerig bestudeerd, besproken, van commentaar en advies voorzien en op basis daarvan bijgesteld.

Binnen het cluster exact zijn afspraken gemaakt over de vormgeving van de kennisbasis. De opbouw omvat beschrijvingen van de volgende onderdelen: 1. Een hoofdindeling op thema’s of domeinen. 2. Een onderverdeling van kernconcepten / categorieën binnen de domeinen. 3. Een omschrijving van het kernconcept / categorie. 4. Een niveauaanduiding in de vorm van een voorbeeldopgave, een opdracht of een verwijzing naar algemeen erkende vakliteratuur.

Conferentie 2014

Op 13 juni 2014 wordt een conferentie georganiseerd over deze kennisbasis (door SLW/ELWIeR). Zie: http://www.fisme.science.uu.nl/{{{1}}}

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE