Kennisbasis (Algemeen)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Kennisbasis is een eindtermen beschrijvingsmethode voor de lerarenopleiding, die rekening houdt met de huidige methodiek en didactiek van de lerarenopleidingen in Nederland.
  • In de periode 2008-2010 zijn kennisbases geschreven voor de pabo en voor de tweedegraads lerarenopleiding
kennisbasis_po_klein.jpg kennisbasis_vo_klein.jpg

Achtergrond

Deze kennisbases zijn een voortvloeisel van het projectplan van de HBO-raad Werken aan kwaliteit voor de lerarenopleidingen met als centrale opdracht het formuleren van een kennisbasis rekenen-wiskunde voor de pabo.

De kennisbasis (po, vo) beschrijft de expliciete / geboekstaafde kennis van het vak en de vakdidactiek van rekenen-wiskunde, waarvan alle startbekwame leerkrachten kennis moeten hebben, ongeacht de instelling waaraan ze hebben gestudeerd en los van het surplus aan kennis dat wordt verworven in differentiaties en specialisaties (Werken aan kwaliteit, 2008, p. 4 & 16).

Een kennisbasis rekenen-wiskunde moet ertoe bijdragen dat startbekwame leerkrachten in hun praktijk verantwoorde inhoudelijke en didactische keuzes kunnen maken, en hun standpunt met kennis kunnen onderbouwen. Dit betekent bijvoorbeeld dat zij op de hoogte zijn van verschillende didactische aanpakken en de voor- en nadelen daarvan. Het houdt ook in dat zij de actuele discussies kunnen duiden vanuit de ontwikkeling en de geschiedenis van reken-wiskundedidactiek. Dergelijke zaken zijn dan ook verwerkt in de kennisbasis. Daarbij moet worden opgemerkt dat de kennisbasis nooit ‘af’ kan zijn en dus moet worden onderhouden.


In beide gevallen (PO en VO) gaat het dan om bekwaamheidseisen op het gebied van de Vakdidactiek (nummer 3 uit de waaier van 7).

Verwijzingen

Versies van dit document

  • 20121112, literatuur toegevoegd, periode 2009-2012
  • 20080906, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE