KNAW

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

KNAW onderzoek rekenen 2009

Onderzoekscommissie ingesteld door de KNAW. Het scherpe debat over de doelen van reken-wiskundeonderwijs heeft ook de KNAW verrast en men wil met eigen onderzoek kunnen beschouwen hoe de werkelijke situatie er uit ziet.

De opdracht luidde: Breng in kaart wat bekend is over de relatie tussen rekendidactiek en rekenvaardigheid op grond van bestaande inhoudelijke inzichten en empirisch feitenmateriaal. Geef daarbij aan hoe ruimte kan worden geschapen voor leraren en ouders om te kiezen op basis van informatie over deze relatie tussen rekendidactiek en effect.

De aanleiding voor het instellen van deze commissie is de controverse die in Nederland is ontstaan over de vermeende voor- en nadelen van de verschillende rekendidactieken en de effecten daarvan op de rekenvaardigheid van kinderen. Het bestuur van de KNAW is van mening dat deze controverse niet alleen schadelijk is voor het basisonderwijs maar ook doorwerkt in de rest van het onderwijs en zelfs in het wetenschappelijke veld. Met het instellen van een commissie rekenonderwijs basisschool wil de KNAW proberen helderheid te scheppen in deze discussie. Benadrukt wordt dat de uitkomst van het advies niet per se een keuze voor of tegen het realistisch rekenen zal zijn. In brede kringen lijkt het idee te leven dat, afhankelijk van het soort leerling of de situatie, de ene of de andere methode beter werkt. Dit onderzoek wil in kaart brengen wat de wetenschappelijke basis hiervoor is.

Verwijzingen


Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE