KCE

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • KwaliteitsCentrum Examinering (KCE) is in februari 2002 opgericht door de Mbo raad, Colo en Paepon.
  • Certificeert onder andere examenbureau's voor het mogen uitgeven van examens voor inburgering

Achtergrond

KCE verschaft zekerheid over de waarde van diploma’s door de kwaliteit van examinering in het mbo te certificeren. Aan de hand van door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgestelde standaarden wordt de examenkwaliteit op mbo-instellingen onderzocht. Dit leidt tot een onafhankelijke verklaring omtrent de kwaliteit van het examen. De taak van KCE vloeit voort uit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.

Ontheffing in 2007

Zoals staatssecretaris Van Bijsterveldt in haar brief van 6 september 2007 aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd, is de taakaanwijzing van de stichting KCE met betrekking tot het toezicht op de examinering per 15 november 2007 ingetrokken. Dat betekent dat de stichting KCE met ingang van deze datum niet langer belast is met het uitoefenen van het toezicht op de kwaliteit van examinering van mbo-opleidingen. Deze taak is op 15 november 2007 overgedragen aan de Inspectie van het Onderwijs.


Verwijzingen

versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE