Interactie

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Algemeen

Er wordt over interactie gesproken als er communicatie plaatsvindt tussen leraar en leerlingen en tussen leerlingen onderling. Of die interactie leraargestuurd (verticaal), leerlinggestuurd (horizontaal) of een combinatie van beide is (gemengde of gedeelde sturing), hangt samen met de aard van de onderwijssituatie.

Interactie is een breed begrip. In het geval van de interactieve les kun je denken aan de leraar die met de leerlingen praat, aan een leraar die iets uitlegt aan de leerlingen, aan een leerling die aan de klas vertelt over zijn aanpak,of aan z’n groepje, of aan een medeleerling, of aan zijn leraar. Een van de pijlers van de realistische rekendidactiek is de zinvolle en betekenisvolle uitwisseling van ideeën, inzichten en werkwijzen tussen leerlingen en leraar.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE