Instructietafel

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

De instructietafel is een plek in het klaslokaal die de leraar de mogelijkheid geeft om gedifferentieerd te werken. Als de leraar daar met een leerling (of een klein aantal leerlingen) aan het werk is, weten de andere kinderen hoe ze zich moeten gedragen: zacht spreken, niet storen, juf even met rust laten. Omdat de instructietafel in het eigen klaslokaal staat, kunnen de leerlingen de extra hulp in de eigen omgeving ontvangen en hoeven ze niet, zoals ook wel voorkomt, uit de klas gehaald te worden door de intern begeleider of remedial teacher.

Kinderen aan de instructietafel kunnen onder leiding van de leraar relatief kleine achterstanden of hiaten in het leerproces in relatief korte tijd verhelpen. Veel reken-wiskundemethoden geven de leraar de gelegenheid te werken met een instructietafel, omdat er lessen zijn ingebouwd waarin het zelfstandig werken van de kinderen het accent heeft. De methoden geven in de handleidingen vaak aanwijzingen hoe de leraar in de korte tijd die tot zijn beschikking staat, gerichte hulp kan geven om de leerling weer ‘op de rails’ te krijgen.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE