Informeel leren

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Informeel leren is het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes op grond van de ervaringen die men dagelijks opdoet in de confrontatie met zijn omgeving.

  • Informeel leren is niet-georganiseerd en niet formeel gedefinieerd leren: thuis, in de buitenschoolse opvang, in het werk, e.d.
  • Overlap met begrippen als Ubiquitous learning [1] en Mobile learning [2]

Achtergrond

Sefton (2003) onderscheidt twee dimensies waarlangs het informeel leren onderscheiden kan worden.

sefton.jpg

De verticale dimensie zegt iets over de plek waar het leren plaatsvindt. De horizontale dimensie zegt iets over de structuur waarbinnen het leren plaatsvindt.

In Wikipedia [3] lezen we: Informal learning is unorganized and not formally defined learning at home, work, and throughout society. For many learners this includes speech acquisition, cultural norms and manners. Informal learning for young people may happen during out of school time, as well as in youth programs and at community centers.

In januari 2010 hield Beta en Techniek een symposium over het onderwerp 'Informeel leren en STEM[4]'.

School site to museum floor: how informal science

Science musea

Als het gaat om informeel leren ligt hier ook een rol weggelegd voor musea, zoals:

Hoe kun je docenten (vo/po) interesseren voor Science Musea?


Verwijzingen

Notes

  1. Ubiquitous learning
  2. Mobile Learning (Algemeen)
  3. http://en.wikipedia.org/wiki/Informal_learning
  4. STEM


Versies van dit document

  • 20141216, n.a.v. presentatie van Justin Dillon ('The role of informal science institutions in teacher education')
  • 20100109, aanvullingen n.a.v. wintersymposium van Bèta en Techniek
  • 20080312, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE