Impulse

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* Impulse (english) * intern

Inhoud

Algemeen

 • Inquiring Mathematical Power and Unexploited Learning of Special-Ed students (IMPULSE)
 • Doel: onderzoeken van het reken-wiskundig potentieel van leerlingen in het speciaal basisonderwijs (sbo).

Personen

 • Prof. dr. Marja van den Heuvel-Panhuizen, Universiteit Utrecht
 • Dr. Marjolijn Peltenburg, Marnix Academie Utrecht

Achtergrond

Het IMPULSE project richt zich op het leren van rekenen-wiskunde in het speciaal basisonderwijs (sbo). De veronderstelling is dat er sprake is van onbenut leerpotentieel bij sbo-leerlingen op het gebied van rekenen-wiskunde. Deze veronderstelling is onder andere gebaseerd op ervaringen uit het project Speciaal Rekenen.

Door de grenzen van de leermogelijkheden van sbo-leerlingen te verkennen en op zoek te gaan naar krachtige leeromgevingen en leerprincipes kan het IMPULSE project een bijdrage leveren aan de theorievorming over het leren van rekenen-wiskunde, met name in problematisch verlopende leerprocessen en het toegankelijk maken ervan. Speciale aandacht in het onderzoek zal uitgaan naar het meer inzicht krijgen in de mogelijkheden van de computer als leeromgeving.

 • Resultaat Impulse

Het IMPULSE onderzoek heeft laten zien dat sbo-leerlingen, anders dan vaak wordt gedacht, best in staat zijn moeilijke opgaven op te lossen. In het IMPULSE onderzoek is dit onderzocht voor aftrekopgaven tot 100 waarbij geleend moet worden. Een voorbeeld van zo’n opgave is 62–58. Deze opgave kan opgelost worden door 58 van 62 af te halen, maar ook door het verschil te bepalen en van 58 naar 62 te ‘springen’. Deze alternatieve aanpak wordt aan sbo-leerlingen vaak niet onderwezen, omdat men bang is dat dit verwarrend is voor de kinderen. Uit het IMPULSE onderzoek kwam naar voren:

 1. dat sbo-leerlingen ook zonder dat ze dat geleerd hebben een aanvulstrategie kunnen toepassen,
 2. dat ze dat flexibel doen (dus bij de sommen als 62–58 wel en bij sommen als 68–5 niet), en
 3. dat de aanvulstrategie met goed gevolg kunnen toepassen.


NRO voorstel 2013: 'Impulse+'

Het Impulse+ voorstel is een beoogde voortzetting van het IMPULSE onderzoek van de Universiteit Utrecht

De onderzoekers (dezelfde als bij Impulse) zoeken naar scholen in het speciaal basisonderwijs (sbo) en andere instellingen die aan het IMPULSE+ initiatief willen deelnemen en willen meewerken aan het indienen van een NRO-voorstel voor dit project.

 • Wat betekent Impulse+ voor de praktijk?

Gebruikmakend van de inzichten die het IMPULSE onderzoek heeft opgeleverd en de nieuwe toetsaanpakken en ict-omgevingen die bij dit onderzoek zijn ontwikkeld, kan het IMPULSE+ ertoe bijdragen dat sbo-leerkrachten de zone van de naaste ontwikkeling van hun leerlingen kunnen blootleggen en daardoor een andere kijk kunnen krijgen op het ontwikkelingsmogelijkheden van hun leerlingen.

 • Onderzoeksvraag

Hoe kunnen we leerkrachten helpen om het reken-wiskundig potentieel van hun leerlingen beter te benutten? Welke rol kunnen nieuwe toetsaanpakken – zoals ontwikkeld in het Impulse project – hierbij spelen? En, welke invloed hebben nieuwe inzichten op basis van toetsresultaten op de verwachtingen van leerkrachten ten aanzien van de reken-wiskundige mogelijkheden van hun leerlingen?

Verwijzingen


Versies van dit document

 • 20131006, update ivm NRO
 • 20080419, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE