IXperium

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Bedoeld voor leraren en directies van de bij CLC Arnhem aangesloten scholen (Fluvius, De Basis, Delta) en voor docenten en studenten van de Pabo van de HAN en de onderzoekers van het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren.
  • Het iXperium is een initiatief van CLC Arnhem.

Achtergrond

  • website, juli 2014

Het iXperium biedt workshops, cursussen en trainingen om jou als (aankomend) leraar te scholen in het gebruik van ICT-toepassingen in je lessen. Ook onderzoeken we jouw concrete vraagstukken. Bijvoorbeeld: hoe kan ICT helpen bij het leren van kinderen met dyslexie? Of: hoe kunnen leerlingen in hun eigen tempo aan opdrachten werken op een tablet?

Samen met experts, zoek je naar antwoorden op dit soort vragen. En vaak levert het een beproefd leerarrangement op, dat jij zo in jouw lessen kunt gebruiken.


Leraren en directies van scholen die niet zijn aangesloten bij CLC Arnhem kunnen in overleg gebruik maken van het aanbod van het iXperium. Meer informatie op deze website. Heb je specifieke vragen neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website.

Het iXperium is verbonden aan het Centre of Expertise Leren met ICT van de HAN. Het Centre of Expertise beoogt in de regio voor het po, vo en mbo leraren en lerarenopleiders op te leiden die beschikken over de 21ste eeuwse competenties. Leraren die actief bijdragen aan het realiseren van ICT-rijk onderwijs waarin recht doen aan verschillen uitgangspunt is en dat ICT-geletterde leerders en werkers opleidt.

De visie daarbij is: Het leren van morgen is een leven lang gepersonaliseerd leren in een door technologie ondersteunde sociale leerwerkomgeving.


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE