ITTA

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Het ITTA is een expertisecentrum voor Nederlands als Tweede taal (NT2) en is een onderdeel van de Universiteit van Amsterdam.

Achtergrond

  • van de website

De activiteiten van het ITTA zijn erop gericht de integratie van anderstaligen in de samenleving te bevorderen. Het gaat daarbij altijd om taalleren in een praktijkgerichte context. De primaire doelstelling van het ITTA is om voorloper te zijn op het gebied van Taalbeleid en NT2. Het ITTA werkt met vernieuwende, praktijkgerichte concepten als geïntegreerde scholing (NT2 en vaktaal & werkvloer samen), inhoudsgericht taalonderwijs (in het vmbo en in het mbo), taalgericht vakonderwijs (in het basisonderwijs, in voortgezet en in hoger onderwijs) en taal & participatie in inburgering. Deze concepten zijn gebaseerd op twintig jaar ervaring met onderzoek en begeleiding met taalleren in een praktijkgerichte context.

Het ITTA geeft adviezen en informatie over taalbeleid. Daarnaast ontwikkelt het ITTA NT2-lesmateriaal, doet onderzoek, traint en coacht docenten en geeft cursussen Nederlands op de Werkvloer en cursussen OGO (het domein opvoeding, gezondheid en onderwijs). Ook ontwikkelt het ITTA toetsen en examens voor anderstaligen (zoals de praktijktoetsen van het inburgeringsexamen). Voor het Staatsexamen NT2 ondersteunt het ITTA deelnemers, opleiders en bedrijven. Het CWI, ministeries, gemeenten en vakopleidingen worden door het ITTA geadviseerd en ondersteund. Tenslotte publiceert het ITTA artikelen en boeken over al deze onderwerpen.


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE