ID-LR

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • Vragenlijst Interne-Differentiatiegedrag voor LeRaren

Achtergrond

Een vragenlijst uit 1995, van Peter van 't Riet.

Gebruik in onderzoek 2014

Bij de Universiteit Utrecht is deze vragenlijst hergebruikt in het onderzoek Differentiatie in de rekenles in het mbo, met de volgende vragen

likert-schaal (nooit, bijnanooit, soms, bijnaaltijd, altijd)

 1. Ik behandel met alle studenten dezelfde leerstof.
 2. Ik bespreek verschillen tussen de oplossingen van studenten met de hele klas / groep.
 3. Ik laat alle studenten dezelfde opdrachten uit de methode maken.
 4. Ik laat de studenten zelf bepalen of zij andere voorwerpen dan de rekenmachine (zoals concreet materiaal) gebruiken om het rekenen te begrijpen.
 5. Ik geef alle studenten dezelfde toetsen.
 6. Ik laat goede studenten samenwerken met zwakke studenten.
 7. Ik geef bij het oplossen van opgaven alle studenten evenveel hulp.
 8. Ik laat alle studenten evenveel zelfstandig werken.
 9. Ik laat de studenten elkaar veel uitleggen.
 10. Ik leg aan zwakke en goede studenten evenveel uit.
 11. Bij mij moeten de goede studenten de zwakke studenten helpen.
 12. Ik laat de studenten zelf bepalen of zij zelfstandig willen werken.

 13. Ik laat de studenten zelf bepalen of zij extra opdrachten maken.
 14. Ik laat alle studenten dezelfde leerstof doorwerken.
 15. Ik stimuleer alle studenten om veel vragen te stellen.
 16. Ik doe voor de studenten zo weinig mogelijk rekenopgaven voor en laat ze zelf oplossingen bedenken.

 17. Bij mij moeten de studenten hun oplossingen met elkaar vergelijken.
 18. Bij mij moeten alle studenten in de les op dezelfde manier werken.
 19. Ik controleer de oplossingen van de studenten alleen als zij daar zelf om vragen.
 20. Ik laat alle studenten in hetzelfde tempo de stof van een hoofdstuk doorwerken.

 21. Bij mij moeten alle studenten een opgave op dezelfde manier oplossen.
 22. Ik laat de studenten zelf bepalen of zij gebruik maken van de toetsopgaven uit de methode.
 23. Ik geef een student alleen het goede antwoord, als andere aanwijzingen niet helpen.
 24. Ik controleer het huiswerk van alle studenten.

 25. Ik stel aan alle studenten evenveel inzichtvragen.
 26. Ik laat de studenten opgaven maken, die op meer dan één manier opgelost kunnen worden.
 27. Bij mij mag de ene student een opgave heel anders oplossen dan de andere student.
 28. Bij mij moeten alle studenten de proefwerkopgaven op dezelfde manier oplossen.

 29. Ik laat alle studenten direct weten of zij iets goed of fout hebben gedaan.
 30. Ik doe voor alle studenten een deel van de opgaven voor en laat ze bij de andere opgaven zelf oplossingen bedenken.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE