ICT voor het verwerven en toetsen van doorstroomrelevante wiskundige vaardigheden

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* Use_of_ICT_for_acquiring,_practicing_and_assessing_relevant_mathematical_skills (english) * intern

Inhoud

Algemeen

Onderzoeksproject van het Freudenthal instituut, met gelden van POVB, 2007-2011

  • Uitvoering: Christian Bokhove
  • Begeleiding: Paul Drijvers, Jan van Maanen
  • Promotie op 12-12-2011

Probleemstelling

Het onderzoek richt zich op twee actuele kwesties in de vernieuwing van wiskunde in de Tweede Fase havo - vwo: de signalen uit het hoger onderwijs dat instromende abituriënten over te geringe wiskundige vaardigheden beschikken, en de vraag op welke manier ICT vruchtbaar in het wiskundeonderwijs kan worden ingezet.

De geringe vaardigheden van de instroom in het hoger onderwijs verdienen nader onderzoek. Ondanks eerste aanzetten om deze problematiek in kaart te brengen (Drijvers, 2006; Tempelaar, in druk; Vos, 2007) is nog onvoldoende duidelijk welke vaardigheden het betreft en in hoeverre sprake is van een afname.

De kwestie van het gebruik van ICT bij het verwerven en toetsen van vaardigheden is evenmin uitgekristalliseerd. De vernieuwingscommissie cTWO stelt zich onder het motto ‘use to learn’ terughoudend op en beveelt nader onderzoek aan (cTWO, 2007). Internationaal onderzoek suggereert echter dat ‘use to learn’ en ‘learn to use’ bij leren en toetsen met elkaar verweven zijn (Lagrange, 2000)

Onderzoeksvraag

Op welke manier kan de inzet van ICT in het voortgezet onderwijs een bijdrage leveren aan het verwerven, oefenen en toetsen van doorstroomrelevante wiskundige vaardigheden?

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE