ICT en probleemoplossen

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Probleemoplossen is de complementaire vaardigheid ten opzichte van oefenen. De leerling wordt bij probleemoplossen in de situatie gebracht dat het niet alleen meer gaat om 'sommen', maar de situatie wordt complexer en de leerling moet vaardigheden gaan combineren (herkennen, plannen, relaties leggen, verslagleggen, etc.)

Het gaat bij probleemoplossen over een breed gebied, zeker als we po, vo en mbo beschouwen. Termen die in dit gebied thuishoren zijn:


probleemoplossen.jpg


Achtergrond

Laten we per sector (po, vo, mbo) kijken wat de implicaties (kunnen) zijn voor de inzet van ICT bij probleemoplossen.

PO

Binnen en buiten de rekenles krijgt de leerlingen grotere opdrachten (individueel, groep), waarbij het resultaat van de opdracht niet meer alleen bestaat uit het geven van een antwoord, maar het resultaat moet weergegeven worden in de vorm van een presentatie, een tekening, een poster, een plan, etc. Het ontwerpproces krijgt meer aandacht. Het onderwerp van de opdracht zal een betekenisvolle opdracht zijn voor de leerling (over dieren, over de eigen leefwijze, over eetgewoontes, etc.) en omdat de leerlingen zelf construeren komen er ook meerdere oplossingen aan bod. In sommige onderwijsconcepten (onderzoekend en ontwerpend leren) wordt aan deze vorm van probleemoplossen meer aandacht besteed, en het is zeker ook afhankelijk van de persoonlijke insteek/interesse van de leerkracht. In het basisonderwijs hebben sommige traditionele vernieuwingsscholen meer ruimte voor probleemoplossen (bijv. Dalton onderwijs).

Vertaald naar de rekenpraktijk met ICT als ondersteuning zijn er prachtige voorbeelden:

  • Google Earth en het werken met de allerlei rekenkundige gegevens
  • Grafiekenmaker: het doen van allerlei onderzoekjes, waarbij de gegevens worden verwerkt tot grafieken (o.a. met behulp van de computer).

VO

Zowel bij wiskunde als bij andere vakken wordt aandacht besteed aan grotere opdrachten (projectweken met specifieke thema's). Ook hier geldt dat docenten hier de meerwaarde hebben, omdat zij aan de leerlingen duidelijk moeten maken op welke onderdelen wordt gelet bij de beoordeling (telt alleen het resultaat of ook de weg er naar toe, het construeren en dus het proces van proberen, het samenwerken).


MBO

In het beroepsonderwijs (feitelijk ook al in VMBO 3/4) kan het leren al in drie grotere compartimenten worden gevat:

  • voor de schoolloopbaan, o.a. doorstroming naar hbo
  • voor de beroepspraktijk
  • voor burgerschap

Hier komt het probleemoplossen in meerdere gedaantes voor. Een mbo-specifieke invulling van probleemoplossen (en rekenen) is het functioneel rekenen of functionele gecijferdheid. Het gaat er daarbij om dat eerder verworven rekenvaardigheden kunnen worden toegepast in concrete situaties uit het beroep (concrete beroepshandelingen bestaan - vaak zonder dat de beroepsbeoefenaar zich dat realiseert - uit rekenhandelingen)


Producten en onderzoek

Concrete producten op het gebied van rekenen met verantwoording (artikel)

Product

Omschrijving

Artikel direct

Artikel indirect

PO

VO

MBO

Blokkenhuizen programmeren

Software met aspecten van 'programmeren' refworks.jpg Wijers, 2005 PO VO

Combinatie-mensjes

Een spel waarbij poppetjes voorzien worden van een broek en een blouse (voor alle combinaties) refworks.jpg Peltenburg, 2012 PO

Excel

Spreadsheet software refworks.jpg Caulfield, 2005 PO VO MBO

Grafiekenmaker

Software voor ontdekkend leren op de basisschool refworks.jpg Van Galen, 2010 ; refworks.jpg Van Galen, 2008 refworks.jpg Van Galen, 2000 PO

Pool Paradise

Simuleeromgeving voor de installatiebranche refworks.jpg Shaffer, 2008 MBO

Rekentuin

Sommen oefenen via een aparte website refworks.jpg Straatemeijer, 2009 PO

RekenWeb

Collectie online spellen refworks.jpg Jonker, 2009 refworks.jpg Kebritchi, 2008; refworks.jpg Tobias, 2008 PO VO MBO

Verduntool

Online tool voor verhoudingsdenken bij laboratoriumtechniek refworks.jpg Bakker, 2012 MBO

Wistips

Onderzoekssoftware naar probleemoplossen refworks.jpg Van der Schaar, 2009 VOVerwijzingen


Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE