ICT en oefenen

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Wat is oefenen?

Onder oefenen wordt verstaan het herhaald uitvoeren van rekenkundige handelingen, gebruikmakend van de daarvoor benodigde kennis. Oefenen is een vast onderdeel van het rekencurriculum van de basisschool (en speelt ook een rol in het voortgezet onderwijs en het mbo. Door de invoering van de Referentieniveaus rekenen is de rol voor het oefenen in het vo en mbo vergroot, vanwege de hernieuwde aandacht voor het onderhouden van vaardigheden.

Rekenen is een prioritair vak op de basisschool en de leerling (en leerkracht) besteedt dus vele uren aan het rekenen (Andeweg, 2008). In het voortgezet onderwijs wordt deze lijn voortgezet, door de invoering van de referentieniveaus rekenen is er in principe ook meer zicht op deze doorgaande lijn (Jonker, 2011).

ICT roept vaak het beeld op van kinderen aan eigen computers/tablets/telefoons (koptelefoon op), die ‘ergens mee bezig zijn’. ICT levert allerlei mogelijkheden op voor eigen leerroutes van kinderen, het is dus zaak dit goed in beeld te krijgen en binnen een onderwijssetting optimaal te benutten. Essentieel blijft dat de opgaven die per computer worden aangeboden een goede kwaliteit hebben (versterk je de gewenste rekenvaardigheden op de juiste manier) en dat de leerling beseft dat dit rekenen ook buiten de computer-setting van belang is (transfer).

oefenen.jpg


Achtergrond

Voor reken-onderwijs is een goede balans nodig tussen het oefenen van de vaardigheden en het toepassen in situaties (Nelissen, 2008). In het basisonderwijs wordt vanaf groep 3 (en bij de kleuters ook al op speelse wijze) gewerkt aan het getalbegrip (tellen, herkennen van aantallen, e.d.). Vanaf dat moment doet ook het oefenen zijn intrede, als het gaat om optellen en aftrekken. Dit repertoire wordt langzaam uitgebreid en dan doet ook de computer (vanaf ongeveer groep 5) zijn intrede. Natuurlijk zijn er ook spellen/oefeningen voor jongere leeftijd op de computer/tablet-pc (zie iPad, met titels als: ), maar dit is vooral in de speelse sfeer (zie ICT en buitenschools leren) en wordt ook niet systematisch gevolgd.

PO

Voor het PO wordt het oefenen sterk gestuurd door de (anno 2012) papieren rekenmethode. De leerkracht is de sturende kracht en het oefenen is voor een belangrijk deel schriftelijk. De rekenmethodes voor het basisonderwijs bieden overigens in toenemende mate oefenmogelijkheden met behulp van de computer aan.

Daarnaast is er een aantal aanbieders die los van de methode materiaal aanbieden (Muiswerk Interactief, Ambrasoft, e.d.)

VO

Sinds de vaststelling van het Referentiekader Rekenen (2010) zijn wiskundemethodes beziggeweest om hun aanbod te verbreden richting rekenen en dit gebeurt vaak ook in digitale zin (inclusief software voor tablet-pc's). De verwachting is dat dit verder nog zal worden aangevuld, waardoor het in principe mogelijk is om vanuit de sturing van een wiskundemethode voldoende tijd te besteden aan rekenvaardigheden. Dit laat overigens onverlet dat het ook mogelijk is om in andere vakken aandacht te besteden aan rekenen. Zie hiervoor de ontwikkelingen rondom Rekenbewust vakonderwijs.

MBO

In het MBO hebben de aanbieders van rekenmethoden (o.a. Deviant, Malmberg, Bureau ICE) oefenmateriaal op de markt gebracht dat zowel op school als thuis gebruikt kan worden.

Producten en onderzoek

Concrete producten op het gebied van rekenen met verantwoording (artikel)

Product

Omschrijving

Artikel direct

Artikel indirect

PO

VO

MBO

Methodegebonden software PO

Software langszij (soms deels vervanger van) een rekenboek

refworks.jpg Sneep, 2010

PO

Methodegebonden software VO

Software langszij (soms deels vervanger van) een rekenboek

VO

Methodegebonden software MBO

Software langszij (soms deels vervanger van) een rekenboek

MBO

Ambrasoft

Diverse oefenpakketten refworks.jpg Gelderblom, 2007, refworks.jpg Harskamp, 2011 PO

Beter Rekenen

Sommen oefenen via een aparte website. Resultaten en aparte rekensommen gezamenlijk bekijken refworks.jpg Nelissen, 1988 PO VO MBO

De wereld in getallen

Basisschoolmethode refworks.jpg Sneep, 2010, refworks.jpg Harskamp, 2011 PO

Digitrainer Rekenen (Noordhoff)

Applicatie bij Moderne Wiskunde VO

Dreambox Learning K-2 Math

Amerikaans online systeem voor rekenen PO

Gecijferd

Online methode voor functionele gecijferdheid VO MBO

Getal & Ruimte

Methode voortgezet onderwijs VO

Got It?!

Methode voortgezet onderwijs refworks.jpg Wadsworth, 2007 VO

Hot Potatoes

Eenvoudige toets-software refworks.jpg Wijers, 2007 VO MBO

Maatwerk Rekenen

Remediërende software PO

Monkey Tales

Computergame voor rekenen/wiskunde refworks.jpg Kebritchi, 2008, refworks.jpg Jonker, 2009, refworks.jpg Tobias, 2008 PO

Muiswerk Educatief

Verschillende oefenprogramma's refworks.jpg Harskamp, 2011 PO VO

Pluspunt

Basisschoolmethode refworks.jpg Sneep, 2010, refworks.jpg Harskamp, 2011 PO

RekenAPK

Sommen oefenen via een aparte website VO

Rekenbeter

Resultaten en aparte rekensommen gezamenlijk bekijken. Sommen oefenen via een aparte website refworks.jpg Nelissen, 1988, refworks.jpg Drijvers, 2010 VO MBO

Rekenblokken

Methode voor rekenen mbo (en vmbo) MBO

Rekenrijk

Basisschoolmethode refworks.jpg Sneep, 2010, refworks.jpg Harskamp, 2011 PO

Rekenruimte

Applicatie bij Getal en Ruimte refworks.jpg Shin, 2006 VO

Rekentuin

Sommen oefenen via een aparte website refworks.jpg Straatemeijer, 2009 PO

RekenWeb

Collectie online spellen refworks.jpg Jonker, 2009 refworks.jpg Kebritchi, 2008, refworks.jpg Tobias, 2008 PO VO MBO

Startrekenen

Methode rekenen mbo MBO

zOEFi

Powerpoint applicaties voor het digibord refworks.jpg Kool, 2010 PO VO


Verwijzingen

http://www.volgens-bartjens.nl/uploads/0000/8205/VB-special-mei-2012.pdf

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE