ICT en klassikale momenten

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Een klassikaal moment is de situatie waarin de leerkracht ten opzichte van een groep leerlingen (een klas of een deel daarvan) het onderwijsproces controleert. Dit is niet alleen klassikale instructie, maar ook de (sociale) afstemming tussen de leerkracht en de leerlingen, onder leiding van de leerkracht.

In het rapport 'Rekenonderwijs op de basisschool' (Lenstra, 2009) wordt de cruciale rol van de leerkracht nogmaals vastgesteld, en juist tijdens klassikale momenten is de vaardigheid van de leerkracht een belangrijke kwaliteitsfactor, niet alleen vaardigheid op het gebied van vakdidactiek maar natuurlijk ook het kunnen gebruiken van ict-materialen (digibord, beamer+computer)

We onderscheiden twee kernbegrippen

Interactie Uit onderzoek is bekend dat leerlingen door interactie met de docent en met elkaar leren reflecteren op het eigen oplossingsgedrag en zo vaardiger worden in de keuze van de juiste oplossingsstrategie (Nelissen 1988; Reed, 2009). Het is daarbij van belang dat de leerkracht ook goed is in het (laten) uitleggen van efficiente oplossingsstrategieën. Als de leerkracht zelf niet heel vaardig is wordt het aansturen van de interactie ook minder efficient.
Instructie Dit is een belangrijke vaardigheid, vooral in een jaarklassensysteem wat op de meeste schooltypen gangbaar is (leerlingen van verschillende vaardigheidsniveaus zitten bij elkaar in de klas). Veel literatuur wijst op het belang van een docent die zowel vakdidactisch sterk is (beheerst het rekenen en kan het uitleggen, Borghouts, 2007) als instrumenteel sterk (beheerst de situatie en is flexibel, Drijvers, 2010; Harskamp, 2011).


klassikaal.jpg

Achtergrond

Het digitaal schoolbord (en ook hulpmiddelen als het stemkastje) helpen de docent (en de leerling) bij de interactie en de instructie. Onderzoek toont aan dat inzet van het digitale schoolbord tot effectievere/rijkere rekenlessen kan leiden (Coetsier, 2009; Reed, 2009a; Reed, 2009c; Van Galen, 2011).

PO

Het basisonderwijs is 'van nature' gecentreerd rond de leerkracht (en ook nog eens een leerkracht voor vrijwel alle vakken). De 'uitvinding' van het digitaal schoolbord maakt dat de basisschoolleerkracht zich (naast het traditionele krijtjesbord en whiteboard) nog makkelijker kan laten ondersteunen door allerlei tools, het internet en powerpoints.

VO

Ook in het voortgezet onderwijs is de reken-wiskundeles in principe rijker geworden door de komst van het digitaal schoolbord. Het hangt overigens van de docent (rekenen, andere vakken) in hoeverre het arsenaal aan mogelijkheden ten volle wordt gebruikt.

MBO

In het MBO is het 'klassikale moment' voor rekenen geen gemeengoed. Sommige rekenmethodes wijzen wel op de mogelijkheden van dergelijke momenten, maar het ontbreekt (anno 2012) nogal wat docenten aan de ervaring en het daaruit voortkomende zelfvertrouwen om rijke klassikale momenten in te bouwen. Daar helpt ook geen digitaal schoolbord bij. De verwachting is dat de verdere professionalisering van de rekendocenten in het mbo dit probleem zal ondervangen en dat klassikale momenten hun rol kunnen gaan spelen in de didactiek van rekenen in het mbo.


Producten en artikelen

Concrete producten op het gebied van rekenen met verantwoording (artikel)

Product

Omschrijving

Artikel direct

Artikel indirect

PO

VO

MBO

Methodegebonden software PO

Software inzetbaar via digibord

refworks.jpg Reed, 2009b; refworks.jpg Reed, 2009c; refworks.jpg Van Galen, 2011

PO

Methodegebonden software VO

Software inzetbaar via digibord

refworks.jpg Reed, 2009c

VO

Methodegebonden software MBO

Software inzetbaar via digibord

MBO

De wereld in getallen

Basisschoolmethode refworks.jpg Sneep, 2010; refworks.jpg Harskamp, 2011 PO

Gecijferd

Online methode voor functionele gecijferdheid VO MBO

Getal & Ruimte

Methode voortgezet onderwijs VO

Gynzy

Digibord software refworks.jpg Van Galen, 2011; refworks.jpg Reed, 2009b; refworks.jpg Reed, 2009c PO

Hot Potatoes

Eenvoudige toets-software refworks.jpg Wijers, 2007 VO MBO

Maatwerk Rekenen

Remediërende software PO

Muiswerk Educatief

Verschillende oefenprogramma's refworks.jpg Harskamp, 2011 PO VO

Pluspunt

Basisschoolmethode refworks.jpg Sneep, 2010; refworks.jpg Harskamp, 2011 PO

Rekenblokken

Methode voor rekenen mbo (en vmbo) MBO

Rekenrijk

Basisschoolmethode refworks.jpg Sneep, 2010; refworks.jpg Harskamp, 2011 PO

Rekenruimte

Applicatie bij Getal en Ruimte refworks.jpg Shin, 2006 VO

RekenWeb

Collectie online spellen refworks.jpg Jonker, 2009 refworks.jpg Kebritchi, 2008; refworks.jpg Tobias, 2008 PO VO MBO

Startrekenen

Methode rekenen mbo MBO

zOEFi

Powerpoint applicaties voor het digibord refworks.jpg Kool, 2010 PO VO


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE