ICL

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

'Interdisciplinaire Commissie Lerarenopleiding' van de VSNU voor de universitaire lerarenopleidingen

Citaat uit de 'Werkplanuitvoering Beleidsagenda Lerarenopleiding 2006':

"Als kennis de basis is voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse samenleving en van de Nederlandse economie, dan is het noodzakelijk om te investeren in de kenniscultuur in Nederland en dus in goed onderwijs. Leraren in primair, voortgezet en hoger onderwijs zijn degenen die leerlingen kunnen laten ervaren dat kennisontwikkeling spannend en zinvol is. Zij kunnen inspireren tot leren. Zij kunnen dat door uitgebreide en diepgaande vakkennis te paren aan grondige en actuele pedagogisch-didactische kennis en dus door te blijven investeren in hun eigen kennisontwikkeling. Wat de ULO's betreft betekent investeren in de kenniseconomie dan ook op de eerste plaats investeren in leraren."


Verwijzingen

Persoonlijke instellingen
GOOGLE