ICILS

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • International Computer and Information Literacy Study

The IEA International Computer and Information Literacy Study (ICILS) 2013 examines the outcomes of student computer and information literacy (CIL)

Achtergrond

 • website, november 2014

The IEA International Computer and Information Literacy Study (ICILS) 2013 examines the outcomes of student computer and information literacy (CILT) across countries. CIL refers to an individual's ability to use computers to investigate, create, and communicate in order to participate effectively at home, at school, in the workplace, and in the community

Uit Meelissen (2014): ICILS is het eerste internationaal vergelijkend grootschalige onderzoek naar de kennis en vaardigheden van leerlingen in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs in digitale geletterdheid. In het voorjaar van 2013 zijn in 21 landen of staten ruim 60.000 leerlingen digitaal getoetst op het gebied van computer- en informatievaardigheden. Daarnaast zijn vragenlijsten afgenomen onder leerlingen, docenten, ICT-coördinatoren en schoolleiders over het gebruik van ICT en de aandacht voor digitale geletterdheid in het onderwijs. In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten voor Nederland. Dit hoofdstuk beschrijft de context en het doel van ICILS en de opzet van dit onderzoeksrapport.

Conclusies over 2013 (NL)

 • Conclusies w.b. docenten
  • Nederland is één van de weinige deelnemende landen waar een ICT-gerelateerd vak zoals informatiekunde of informatievaardigheden in de onderbouw van het voortgezet onderwijs geen officieel vak of vakonderdeel (meer) is.
  • In vergelijking tot de docenten in de andere ICILS-landen, besteden Nederlandse ICILS-docenten minder aandacht aan de ontwikkeling van informatievaardigheden bij hun leerlingen.
  • Nederlandse ICILS-docenten zijn in verhouding met de docenten van andere ICILS-landen veel minder positief over de overeenstemming binnen de school over de wijze waarop ICT in het onderwijs aandacht moet krijgen.
 • Conclusies w.b. leerlingen
  • De Nederlandse leerlingen die de ICILS-toets hebben gemaakt, hebben met een gemiddelde score van 535 boven het ICILS-gemiddelde van 500 gepresteerd.
  • Er zou meer aandacht voor excellente leerlingen moeten zijn.
  • Het onderwijstype van de leerling is de belangrijkste voorspeller van de mate waarin een leerling digitaal geletterd is. De laagste score op de ICILS-toets is behaald door jongens in het praktijkonderwijs (395), de hoogste score door meisjes in het vwo (602).

Verwijzingen

 • http://www.iea.nl/icils_2013.html
 • http://www.utwente.nl/ibr/icils
 • Computer en Informatie Literacy
 • Fraillon, J., Ainley, J., Schulz, W., Friedman, T., & Gebhardt, E. (2014). Preparing for Life in a Digital Age. The IEA International Computer and Information Literacy Study International Report. Cham: Springer.
 • IEA
 • Meelissen, M., Punter, R. A., & Drent, M. (2014). Digitale geletterdheid van leerlingen in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. Nederlandse resultaten van ICILS-2013. Enschede.


Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE