Heuristieken

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

In de Van Dale wordt het woord heuristiek vastgelegd volgens de beschrijving: ‘de methoden bij het oplossen van problemen, het doen van ontdekkingen.’ De heuristiek is aldaar de leer van het vinden, de wetenschap die langs methodische weg tot ontdekkingen of uitvindingen leert te komen. Heuristieken hebben alles te maken met het onderwijzen en leren op het gebied van probleemoplossen. Het zijn aanwijzingen in de vorm van zoekregels die het oplossen van problemen ondersteunen. Als leraar kun je tijdens je onderwijs heuristieken voor kinderen een genuanceerde invulling geven.

  • Wat is het probleem?

Het gaat erom dat de leerling probeert de probleemsituatie in eigen woorden te vertellen.

  • Wat ga je doen?

De leraar kan onder meer het oplossingsproces ondersteunen door te illustreren, visualiseren, mathematiseren en symboliseren. Hierbij is overigens niet direct die ene oplossing van het probleem besloten. Zie in dit verband ook bij algeritme.

  • Doe het!

Als de probleemoplosser eenmaal zover gevorderd is, heeft de leraar weinig meer te doen. Zijn rol kan zich beperken tot enthousiasmeren en conctroleren

  • Wat deed ik precies?

Om te leren van het probleemoplossen wordt altijd een fase ingebouwd waarbij gereflecteerd wordt op het oplossingsproces. Zo kan niveauverhoging plaatsvinden waardoor de leerling bij een volgend probleem inziet dat dit sterke gelijke stucturen kent als het vorige probleem. Gaat het bij een algoritme om een oplossingsmethode die is opgebouwd uit een vaste rij elementaire rekenstappen die zeker tot het goede antwoord voert, bij heuristieken gaat het om meer algemeen geldende zoekregels. Het verwerven van heuristieken is een wezenlijk onderdeel van het vormen van de eigen gecijferdheid.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE