Hele getallen

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

Door de verschillende verschijningsvormen van een heel getal, bijvoorbeeld klank, maataanduiding of hoeveelheid, onderscheiden we de functies van getallen:

 • telgetal (de plaats in de telrij)
 • hoeveelheidsgetal (5 knikkers)
 • meetgetal (30 cm)
 • naamgetal (lijn 7)
 • rekengetal (5 + 2 =)

(Goffree, 1994, 2005; TAL-team, 1999).

Hele getallen hebben verschillende (bijzondere) eigenschappen, bijvoorbeeld (TAL-team, 1999):

 • de kenmerken van deelbaarheid (bijvoorbeeld: een getal is deelbaar door 2 als eindigt op 2, 4, 6, 8 of 0), zie ook Deelbaarheid weetjes
 • priemgetallen (getallen die precies twee verschillende delers – 1 en zichzelf – hebben, bijvoorbeeld de getallen 2, 3, 5, 7, etc.)
 • figurale getallen, waaronder driehoeks-, rechthoeks- en vierkantsgetallen (bijvoorbeeld: het getal drie als hoeveelheid neergelegd in de vorm van een driehoek, het getal 16 als hoeveelheid neergelegd in de vorm van een vierkant)
 • volmaakte getallen (een positief getal dat gelijk is aan de som van zijn delers, behalve zichzelf, maar inclusief de deler 1, bijvoorbeeld getallen 6 en 28).

Verwijzingen

 • Deelbaarheid weetjes
 • Getal
 • Goffree, F. (1994). Wiskunde en didactiek. Groningen: Wolters Noordhoff.
 • Goffree, F. (2005). Kleuterwiskunde. Groningen: Wolters Noordhoff.
 • TAL-team, Treffers, A., Van den Heuvel-Panhuizen, M., & Buys, K. (1999). Jonge kinderen leren rekenen. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Veltman, A. and Van den Heuvel-Panhuizen, M. (2010). refworks.jpg Rekenen met hele getallen. Tussendoelen annex leerlijnen. Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V. .


Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE