Handreiking Rekenen Educatie

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Achtergrond

Aanbevelingen uit het rapport Standaarden Rekenen Educatie (en taal, zomer 2012) zijn:

  1. Markeer de weg naar 1F en van 1F naar 2F, zodat kleine successen gevierd kunnen worden;
  2. Ontwikkel voorbeeldmatige uitwerkingen voor curricula, didactiek, begeleiding en voortgang voor taalzwakke doelgroepen buiten, maar ook binnen het regulier onderwijs. Het gaat om:
    • voorbeelden per vaardigheid en niveau van de standaarden en eindtermen;
    • voorbeeldopdrachten ter verbetering van de vaardigheden, die op maat gesneden kunnen worden, aangepast kunnen worden aan de praktijk en flexibel kunnen worden ingezet;
    • eenvoudige instrumenten om de uitvoering van deze opdrachten te beoordelen aan de hand van het Referentiekader taal en rekenen.
  3. Breng de voortgang op een zodanige manier in beeld dat de nadruk ligt op wat een leerder kan en niet op wat hij niet kan.
  4. Professionaliseer taal- en vakdocenten samen ten aanzien van taal ontwikkelende didactiek en specifieke didactiek ten aanzien van taalzwakke doelgroepen (de voorfases van niveau 2F). Ontwikkel structureel scholing aan praktijk- en werkbegeleiders. Neem taaldidactiek op in het aanbod van de lerarenopleidingen.

De aanbevelingen 1 tot en met 3 zullen in de Handreiking uitgewerkt worden. Tevens zal een begin gemaakt worden met punt 4 in de vorm van workshops om het werken met de standaarden en eindtermen ve in de vingers te krijgen. Dit gaat niet alleen om taal maar ook om rekenen en de digitale vaardigheden die in de opleidingen taal en rekenen verweven zijn.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE