Grafische rekenmachine

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

In essentie gelijk aan een gewone rekenmachine, maar uitgerust met een groter scherm en mogelijkheden om complexere (algebraische) bewerkingen uit te voeren en het tekenen van grafieken.

Grafische rekenmachine en het eindexamen wiskunde in het vo

  • Voor een actueel overzicht zie Examenblad, afdeling toegestande hulpmiddelen bij examens.

De meest recente toegestane grafische rekenmachines zijn:

  • Casio FX-9750GII, CFX-9850Gplus, CFX-9850GBplus, fx-9860G/FX-9860GII of fx-9860G SD/FX-9860GII SD, CG10, CG20
  • Hewlett Packard 38G of 39G+
  • Sharp EL 9600, EL 9650 en EL 9900
  • Texas Instruments 83, 83 plus, 84 of 84 plus silver edition
  • Texas Instruments TI-Nspire en TInSpire CX, alleen de versie zonder CAS (de TI-Nspire CAS is niet toegestaan). TI levert ook een opvallend oranje extern gemonteerde cradle waarmee communicatie met een externe computer mogelijk is. De cradle is bij het centraal examen niet toegestaan.

Oudere typen zijn ook toegestaan maar de kans bestaat dat sommige examenopgaven daarmee niet of minder goed te maken zijn.

Verder geldt het volgende.

  1. Een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden.
  2. Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de grafische rekenmachine van een andere kandidaat.
  3. Het is niet toegestaan dat de kandidaat tegelijkertijd de beschikking heeft over twee grafische rekenmachines.
  4. Het is niet nodig dat het geheugen van een grafische rekenmachine wordt gewist voor de aanvang van een zitting van het centraal examen.

Verwijzingen


Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE