Grafiek

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Algemeen

Een grafiek is een visuele voorstelling in een plat vlak van een functie. De functie f wordt voorgesteld door in een rechthoekig assenstelsel de punten (x,y) met y=f(x) uit te zetten. Gebruikelijk is het daarbij de x-as horizontaal en de y-as verticaal te tekenen, maar in voorkomende gevallen wordt daar wel van afgeweken.

Grafieken zijn een belangrijk hulpmiddel bij de analyse van wiskundige functies om inzicht in het gedrag van de functie te krijgen en ook in de statistiek om een beeld te krijgen van de data (Puntenwolk).

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE