Goochelen met munten

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Goochelen met munten (Engelse instructiefilmpjes)

Ook goochelen met munten is mogelijk. Om goocheltrucs op te kunnen lossen, wordt beredenering van de leerling verwacht. Zo moet de leerling in zijn hoofd vaak al bedenken wat er gebeurt wanneer hij bepaalde handelingen doet. Op basis van deze beredeneringen maakt de leerling dan keuzes. Hij of zij moet dus de situatie goed analyseren en op een strategische manier denken. Ook wordt in veel goocheltrucs het logische denkvermogen van de leerling getest. De leerlingen moeten bijvoorbeeld verschillende mogelijkheden uitproberen en op hun ideeën reflecteren. Om goocheltrucs te kunnen uitvoeren is ook enige mate van handigheid nodig.

Lessuggestie kleuters

De hieronder genoemde goocheltrucs worden aan de hand van een Engelstalig filmpje uitgelegd. In een aantal van deze filmpjes is de truc ook gemakkelijk uit te voeren met kleuters. Naar aanleiding van de film (die u eventueel zelf thuis bekijkt) kunt u de kinderen uw truc laten zien. Vervolgens zou er een gesprek kunnen plaatsvinden over hoe dit kan. Ook kunt u in dit gesprek de kinderen laten zien wat de oplossing achter de truc is, waarna ze de truc ook zelf kunnen uitproberen!

Lessuggestie bovenbouw

Deze goocheltrucs zijn voor de bovenbouwleerlingen zelfstandig op te zoeken, (wanneer u de url’s in bijvoorbeeld een document plaatst) en te oefenen, wanneer u het idee hebt dat ze de Engelstalige filmpjes zullen begrijpen.

U kunt bijvoorbeeld de leerlingen in groepen verdelen, elke groep een gegeven goocheltruc laten uitkiezen. Vervolgens oefenen de leerlingen binnen hun groepje de truc. Tot slot kan er een goochelshow gehouden worden, waarin de goocheltrucs aan elkaar worden getoond. Eventueel kunt u ervoor kiezen om een truc meerdere keren te showen, zodat alle leerlingen een goocheltruc kunnen laten zien. Ook is het leuk om de goochelaars een show te laten opvoeren voor lagere klassen!

Verwijzingen

  • kop of munt? Een leuke goocheltruc, die ook ingaat op de echtheidskenmerken van geld. Zie ook [munten drukken] voor een bijpassende lessuggestie.
  • Muntendriehoek veranderen Dit is een zeer gemakkelijk uit te voeren truc, die uitnodigt tot uitproberen en logisch denken. De kinderen worden gevraagd om de muntendriehoek te veranderen van richting, door slechts drie munten te verplaatsen.
  • meetkunde met munten Ook deze truc is gemakkelijk uitvoerbaar en nodigt uit om logisch te denken en te redeneren, wanneer u met uw leerlingen in gesprek gaat over de mogelijkheid van datgene wat hier gebeurt. Tijdens deze goocheltruc wordt namelijk de diameter vergroot door de draaiing van het papier.
  • munt balanceren Ook deze truc is gemakkelijk uitvoerbaar en nodigt uit om logisch te denken en te redeneren, wanneer u met uw leerlingen in gesprek gaat over de mogelijkheid van datgene wat hier gebeurt. Hier wordt namelijk via een truc het middelpunt en dus de middellijn van de munt gezocht om de munt in evenwicht te houden op een papiertje.
  • Tower of Hanoi De Tower of Hanoi is een van de meest bekende wiskundige puzzels. Ook deze is uiteraard met munten uit te voeren. Het is een van groot naar klein geordende toren (met drie of meer munten, waarbij de regel ‘hoe meer, hoe lastiger’ telt) die in het begin op één plek staat. De toren moet worden verplaatst naar één van de andere twee lege plaatsen. Hierbij zijn echter een aantal regels. Zo mag er altijd maar een munt tegelijk worden verplaatst en mag er nooit een grotere munt op een kleinere munt worden geplaatst. De bedoeling van de puzzel is uiteraard dit probleem op te lossen door zo min mogelijk verplaatsingen uit te voeren. Op de site kun je zien hoeveel bewegingen minimaal nodig zijn per hoeveelheid munten.
  • Valse munten: je hebt 10 stapels met 10 euro’s. Eén van de stapel munten is vals, maar je weet niet welke. Je weet wel het gewicht van een euro, ook weet je dat de valse munten precies één gram meer wegen dan de echte. Je krijgt de kans de euro’s te wegen. Wat is het kleinste aantal wegingen, dat nodig is om te ontdekken welke stapel vals is? Het antwoord op deze puzzel is dat dit kan door middel van één enkele weging, namelijk door van één stapel één munt te nemen, van een andere twee, van een derde drie, een volgende vier enz. Doordat je weet hoeveel gram een euro weegt en dus ook het gewicht weet van alle munten samen, kun je nagaan hoeveel gram je naast het gewicht zit wanneer alle munten echt zijn. Het aantal grammen dat je ernaast zit, komt overeen met het aantal valse munten. Dit komt uiteraard overeen met één bepaalde stapel, aangezien er maar één stapel is waarvan je precies zoveel munten hebt gepakt.

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE