Geldmuurtje (mini-game)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

In dit spel wordt er van de leerling verwacht dat hij het getoonde bedrag selecteert. Wanneer aan het bedrag is voldaan, verdwijnen de geselecteerde briefjes en munten automatisch uit het scherm. Dit moet echter wel gepast gebeuren! Wanneer de leerling niet meer gepast kan betalen, vanwege gebrek aan bepaalde munten of briefjes, moet hij de wissel-knop gebruiken. Wanneer alle munten en briefjes op zijn heeft de leerling het spel uitgespeeld.

screenshot_color_nl.jpg

Niveau

Er wordt in dit spel van de leerling verwacht dat hij kan werken met alle munten en biljetten tot € 500,-. Ook moet de leerling om kunnen gaan met kommagetallen.

Leerlijnen

Door middel van dit spel wordt gewerkt aan kerndoel 24, namelijk ‘de leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven. Hierbij hoort de leerlijn die ingaat op het oplossen van ‘problemen in verband met de structuur van getallen (bijv. Hoe kun je € 12,- betalen? Of wat krijg je terug als je € 4,57 betaald met een briefje van € 5,-)’.

Tevens wordt er gewerkt aan kerndoel 26, namelijk ‘de leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen’. Hierbij hoort de leerlijn die ingaat op het ‘tellen en vergelijken van gestructureerde hoeveelheden’. Hierbij gaat het eveneens om het tellen met de indeling die geld heeft.

Ook wordt er gewerkt aan kerndoel 27, namelijk ‘de leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn’. Hierbij hoort de leerlijn die ingaat op het ‘optellen en aftrekken tot 100, op basis van inzicht in de structuur van de telrij en aan de hand van bijvoorbeeld de tientallig ingedeelde kralenketting of geld en gebruik makend van de lege getallenlijn’.

Deze leerlijnen zouden moeten worden ontwikkeld bij leerlingen uit groep 3 en 4. Voor sommige leerlingen kan het dus helpen wanneer zij een lege getallenlijn erbij mogen gebruiken!

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE