Geld leggen (mini-game)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

In dit spel wordt een bedrag getoond, wat de leerling moet neerleggen aan de hand van gegeven munten en briefjes.

screenshot_color_nl.jpg

Niveau

In het spel wordt alleen gebruik gemaakt van 10-euro briefjes en losse 1 euro munten, waardoor dit spel gemakkelijk is uit te voeren voor leerlingen van groep 3 en 4. De getallen die de leerling moet kunnen neerleggen lopen op tot € 50,-. Bovendien wordt er alleen met hele getallen gewerkt.

Leerlijnen

Door middel van dit spel wordt er gewerkt aan kerndoel 26, namelijk ‘de leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen’. Hierbij hoort de leerlijn die ingaat op het ‘tellen en vergelijken van gestructureerde hoeveelheden’. Hierbij gaat het eveneens om het tellen met de indeling die geld heeft.

Tevens wordt er gewerkt aan kerndoel 27, namelijk ‘de leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn’. Hierbij hoort de leerlijn die ingaat op het ‘optellen en aftrekken tot 100, op basis van inzicht in de structuur van de telrij en aan de hand van bijvoorbeeld de tientallig ingedeelde kralenketting of geld en gebruik makend van de lege getallenlijn’.

Deze leerlijnen zouden moeten worden ontwikkeld bij leerlingen uit groep 3 en 4. Voor sommige leerlingen kan het helpen wanneer zij een lege getallenlijn erbij mogen gebruiken!

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE