Geef de klant zijn wisselgeld (mini-game)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Aan de hand van een strip wordt getoond wat het totaalbedrag is (van bijvoorbeeld de boodschappen) en wat de klant geeft om dit te betalen. De leerling moet vervolgens berekenen welk bedrag de klant terug krijgt en hoe hij dit uitbetaald (aan de hand van welke munten en briefjes).

screenshot_color_nl.jpg

Werking spel

Bij een goed antwoord wordt de leerling beloond met een blij gezichtje. Bij een fout antwoord wordt gevraagd om het nog een keer te proberen. Is het antwoord hierna weer fout, verschijnt er een verdrietig gezichtje.

Niveau

De leerling is vrij in de manier waarop hij het wisselgeld geeft en kan dit dus doen op zijn eigen niveau.

Dit spel kan gespeeld worden op 4 niveaus.

  • In het eerste niveau wordt er van de leerling verwacht dat hij met hele getallen kan werken, tot € 500,-. Echter is het terug te geven bedrag nooit boven de € 10,-.
  • In het tweede niveau wordt er van de leerling verwacht dat hij hele bedragen tot € 500,- kan terugbetalen.
  • In het derde niveau wordt er van de leerling verwacht dat hij ook met kommagetallen kan rekenen en is het terug te betalen bedrag tot € 500,-. Echter wordt er op dit niveau alleen gebruik gemaakt van 1 decimaal achter de komma, waardoor de 1, 2, en 5 eurocent muntjes dus eigenlijk niet gebruikt hoeven te worden.
  • In het vierde niveau wordt er tevens van de leerling verwacht dat hij kan rekenen met kommagetallen. Daarnaast wordt er ook van de leerling verwacht dat hij kan rekenen met twee getallen achter de komma. De terug te betalen bedragen kunnen weer oplopen tot € 500,-.

Leerlijnen

Door middel van dit spel wordt gewerkt aan kerndoel 24, namelijk ‘de leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven. Hierbij hoort de leerlijn die ingaat op het oplossen van ‘problemen in verband met de structuur van getallen (bijv. Hoe kun je € 12,- betalen? Of wat krijg je terug als je € 4,57 betaald met een briefje van € 5,-)’.

Tevens wordt er gewerkt aan kerndoel 26, namelijk ‘de leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen’. Hierbij hoort de leerlijn die ingaat op ‘structureren van aantallen en getallen zoals verschil tussen getallen kunnen bepalen’.

Tevens wordt er gewerkt aan kerndoel 27, namelijk ‘de leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn’. Hierbij hoort de leerlijn die ingaat op het ‘optellen en aftrekken tot 100, op basis van inzicht in de structuur van de telrij en aan de hand van bijvoorbeeld de tientallig ingedeelde kralenketting of geld en gebruik makend van de lege getallenlijn’.

Deze leerlijnen zouden moeten worden ontwikkeld bij leerlingen uit groep 3 en 4. Voor sommige leerlingen kan het helpen wanneer zij een lege getallenlijn erbij mogen gebruiken!

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE