Gedifferentieerd rekenonderwijs (onderzoek)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Titel voluit ‘Ieder kind heeft recht op gedifferentieerd rekenonderwijs’
  • Onderzoek ihkv NWO PROO door Universiteit Utrecht (Hans van Luit), 2012-2015
  • Doel: differentiatie in het rekenonderwijs te verbeteren en te versterken, zodat de leeropbrengsten van het rekenonderwijs worden vergroot.

Personen

  • Emilie Prast, MA., dr. Eva van de Weijer-Bergsma, dr. Evelyn Kroesbergen, en prof.dr. Hans van Luit.

Bij het onderzoek zijn rekenexperts van verschillende instellingen betrokken: CPS Onderwijsontwikkeling en Advies, Expertis Onderwijsadviseurs, Giralis Groep, CED-groep, Hogeschool Windesheim, Marnix Onderwijscentrum, Hogeschool Utrecht, Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO), Onderwijskunde Universiteit Utrecht.


Achtergrond

  • najaar 2013

Goed rekenonderwijs is van groot belang voor de schoolloopbaan van kinderen en hun latere werk. Ook voor het dagelijks functioneren van mensen is rekenen een belangrijke basisvaardigheid. Mensen rekenen voortdurend, maar vaak ongemerkt, in het dagelijks leven. Zo rekenen mensen bijvoorbeeld of zij voldoende geld bij zich hebben om brood en melk te kopen, of zij voldoende tijd hebben om de volgende trein te halen. Goed rekenonderwijs is van groot belang voor de toekomstmogelijkheden van kinderen en is bepalend voor hun succes in het onderwijs en in de samenleving. Er zijn echter grote verschillen tussen kinderen in rekenvaardigheid en de manier waarop ze het leerproces doorlopen. Zo kunnen ze verschillen in het gemak waarmee ze iets nieuws leren, een taak volhouden, instructie vasthouden, nadenken over de eigen manier van werken en zichzelf controleren. Hoewel van leraren in het basisonderwijs verwacht wordt dat ze kunnen omgaan met de meeste individuele verschillen tussen leerlingen, blijkt dat leerkrachten nog niet altijd over de benodigde vaardigheden beschikken.

In het NWO PROO project ‘Ieder kind heeft recht op gedifferentieerd rekenonderwijs’ is samen met rekenexperts van verschillende organisaties (lerarenopleidingen, onderwijsadviesdiensten, etc.) een nascholingstraject ontwikkeld om deze vaardigheden bij leerkrachten te ondersteunen en ontwikkelen.

In dit intensieve nascholingstraject leren leerkrachten (groep 1 t/m 8) hoe zij stapsgewijs hun rekenonderwijs beter kunnen afstemmen op de leerlingen in hun klas, bijvoorbeeld tijdens de instructie of tijdens het zelfstandig oefenen met sommen. Binnen elke school worden daarnaast enkele teamleden extra opgeleid tot projectcoach, zodat zij hun schoolteam kunnen ondersteunen bij het verwerven van de nieuwe vaardigheden. Dit doen zijn met behulp van klassenconsultaties en het samen voorbereiden en bespreken van rekenlessen. De verwachting is dat het nascholingstraject ertoe leidt dat leerkrachten hun onderwijs beter afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Ook wordt verwacht dat betere differentiatie ervoor zorgt dat leerlingen meer gemotiveerd zijn voor rekenen en dat rekenprestaties van leerlingen meer vooruit gaan.

Voorlopige resultaten

Op basis van focusgroep discussies met rekenexperts en de Delphi methode is in kaart gebracht wat goede differentiatie in het rekenonderwijs inhoudt en welke kennis en vaardigheden leerkrachten moeten hebben om tot goede differentiatie te komen:

  • Van de Weijer-Bergsma, E. & Prast, E. (2013). Gedifferentieerd rekenonderwijs volgens experts: De resultaten uit een Delphi onderzoek. Orthopedagogiek: Onderzoek & Praktijk, 2(7), 336-349.
  • Van de Weijer-Bergsma, E., Prast, E. Kroesbergen, E., & van Luit, J.E.H. (2012). Afstemmen op onderwijsbehoeften. Gedifferentieerd rekenonderwijs. Volgens Bartjens, 31(4), 31-33.

Wat hebben wij de onderwijspraktijk te bieden?

  • Kennis over effectieve differentiatie in het rekenonderwijs
  • Een stappenplan voor de aanpak van differentiatie, dat te vertalen is naar andere vakgebieden dan rekenen

Onderzoeksvragen die voor en met de praktijk onderzocht kunnen worden. Welke vorm en inhoud van differentiatie sluit het beste aan bij de onderwijsbehoeften van specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld zwakkere rekenaars, hoogbegaafde leerlingen, etc.)


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE