Gecijferdheid (Algemeen)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Gecijferdheid kan globaal gesproken beschreven worden als het vermogen om op passende wijze met getallen en getalsmatige gegevens om te gaan. Meer concreet kunnen we zeggen dat iemand die gecijferd is, beschikt over kennis en vaardigheden die getypeerd kunnen worden in de volgende opsomming:

  • men kan persoonlijke betekenis geven aan getallen en bewerkingen ermee,
  • men ziet interne en externe structuur van getallen en maakt daar strategisch gebruik van,
  • men rekent veel uit het hoofd en volgt dan een 'natuurlijke aanpak',
  • men beschikt over handige modellen ter ondersteuning van het rekenen, en
  • er wordt gepast gebruik gemaakt van hulpmiddelen zoals de zakrekenmachine.

Achtergrond

Wanneer we het over een gecijferde houding hebben, dan willen we daarmee zeggen dat men een groot zelfvertrouwen heeft bij het oplossen van problemen waarin hoofdrekenen en schattend rekenen aan de orde zijn. Gecijferdheid speelt niet alleen een rol binnen de opleiding tot leraar basisonderwijs (als noodzakelijke voorwaarde om een goede rekenmeester of – juf te worden). Gecijferdheid staat gedurende de gehele basisschoolperiode centraal bij de reken-wiskundelessen aan basisschoolkinderen. Een gecijferde leraar zal zijn lessen zo inrichten en zijn leerstof zo kiezen en aan de orde stellen dat de kinderen de gelegenheid krijgen zich tot gecijferde mensen te ontwikkelen.

Het onderzoek naar gecijferdheid staat (nog steeds) in de kinderschoenen. Ten eerste is een heldere definitie van het begrip noodzakelijk. Ten tweede is uitgebreid onderzoek nodig naar de verschijningsvormen van gecijferdheid en de operationalisering in 'competenties', onderwijsvormen en toetsing.

Jan de Lange (Freudenthal Instituut, Utrecht), Kees Hoogland (APS, Utrecht) en Mieke van Groenestijn (Hogeschool van Utrecht) zijn enkele onderzoekers die zich met dit onderwerp bezighouden.

Gecijferdheid of wiskundige geletterdheid is gedefinieerd (in PISA) als het vermogen om wiskunde te herkennen, te begrijpen en te gebruiken. Het is tevens de capaciteit die het mogelijk moet maken goed beargumenteerd te oordelen over de rol die wiskunde speelt, en dan wel die wiskunde die nodig is in iemands huidige of toekomstige leven, werkzame leven, sociale leven met kennissen en familieleden, en zijn/haar leven als een constructieve, betrokken en reflectieve burger.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE