Gecijferd.nl

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Een onderwijsmethode van APS op het gebied van gecijferdheid.

  • Doel: onderwijs leren geven waarbij leerlingen zelfredzaam worden in een kwantitatieve wereld
  • Doelgroep: scholen po/vo en mbo
  • Inhoud: veel mensen denken bij gecijferdheid aan cijferen: optellen, aftrekken, (staart)delen en vermenigvuldigen. De kwantitatieve kant van de wereld om ons heen verlangt echter een veelvormige repertoire.
  • Type: concept binnen het onderwijs, multimediaal lesmateriaal, publicatie

gecijferd.jpg

Gecijferd 12 en 34

Veel deelnemers hebben op het gebied van rekenen hun hoofd al te vaak gestoten. Met Gecijferd 12 proberen we deelnemers op een andere manier zelfredzaam te maken in de 'kwantitatieve wereld'. Rekenvaardigheid is daarbij een middel en geen doel op zich. Daarom wordt altijd gestart vanuit herkenbare, reële situaties. Vervolgens worden de achterliggende concepten en de relevante rekenkundige bewerkingen uiteengezet, verwerkt en getraind. De rekenmethode Gecijferd 34 bereidt deelnemers uit niveau 3 en 4 voor op de rekenvaardigheideisen voor eindniveau 4. De onderwerpen die aan de orde komen in Gecijferd 12 en 34 zijn (gebaseerd op het rapport Over de drempels met rekenen van de commissie Meijerink en op het Raamwerk rekenen/wiskunde mbo.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE