GATE

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Naam

Game research for Training and Entertainment

Doel

Het onderzoeksprogramma 'Game research for Training and Entertainment' is in november 2007 officieel van start gegaan. Alle acht betrokken partners hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend. Met het GATE-programma moet Nederland op de kaart gezet worden als een internationale topspeler op het gebied van gameresearch voor trainingssimulatie en entertainment. Naast onderzoek richt dit programma zich op kennisoverdracht naar MKB-bedrijven en het uitvoeren van pilots die de potentie van Serious gaming zullen tonen.

Het GATE-programma gaat virtuele werelden creëren met een zodanige mate van realisme, belevingswaarde, interactiviteit en intelligent gedrag van virtuele mensen dat nieuwe generaties trainingsvormen en entertainment mogelijk worden. De artistieke kant en de fun factor worden hier nadrukkelijk in meegenomen.

Concurrerende voorsprong

De creatieve industrie is één van de sleutelgebieden voor de Nederlandse economie. Een sterk groeiende component daarbinnen is gaming. Gaming gaat veel verder dan computergames. Er bestaat een grote markt van gaming- en simulatietoepassingen in relevante maatschappelijke en economische sectoren als gezondheidszorg, onderwijs, mobiliteit, veiligheid en openbare dienstverlening. Vooral het MKB is zeer actief in deze sector. Mede dankzij het GATE-programma krijgt de gaming- en entertainmentindustrie in Nederland een internationaal concurrerende voorsprong en kan het aantal toepassingen en de kosteneffectiviteit van leerprocessen en trainingssimulatie sterk worden vergroot.

Samenwerking

Het GATE-programma wordt uitgevoerd door een consortium van acht partners: Universiteit Utrecht (penvoerder), TNO, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Universiteit Twente, Technische Universiteit Delft, Nederland Breedbandland, Waag Society en Thales, op uitnodiging van het Ministerie van OC&W en gesteund door ICT Regie. Behalve deze acht partners zullen MKB-bedrijven participeren. Het kabinet stelt 10 miljoen euro beschikbaar, bovenop de 9 miljoen eigen inbreng van de deelnemende instellingen.

Onderzoeksprogramma

Het GATE-onderzoeksprogramma kent vier hoofdgebieden: Modeling the virtual world; Virtual Characters; Interacting with the world; Learning with simulated worlds. Het laatste thema betreft leren en onderwijs (in de breedste zin van het woord). Dit thema is verdeeld in vier workpackages:

  • Adapting the game to the world;
  • Design rules for learning through simulated worlds;
  • cognition-based learning principles;
  • transfer of gaming.

Naast deze meer theoretisch georienteerde onderzoeken, worden binnen Gate ook enkele pilots uitgevoerd. Een van die pilots heeft betrekking op onderwijs en is getiteld "New learning". Voor natuurkundeonderwijs in de tweede fase wordt een spel ontwikkeld 'Car Kit - Serious racing'.

Verwijzingen

Persoonlijke instellingen
GOOGLE