FaSMED

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* FaSMED (english) * intern

Inhoud

Algemeen

 • Internationaal onderzoeksproject, 2014-2016, met subsidie van de EU
 • Formative Assessment in Science and Mathematics EDucation
 • Formatieve toetsing bij reken-wiskundeonderwijs en onderwijs in wetenschap en techniek
 • Landen: Engeland, Ierland, Duitsland, Noorwegen, Frankrijk, Italië, Zuid Afrika en Nederland.
 • Het Nederlandse FaSMEd project wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht en richt zich op het reken-wiskundeonderwijs in de bovenbouw van de basisschool.


logo_fasmed_thumb.jpg

Oproep januari 2015 aan leerkrachten basisonderwijs

 • Gezocht: deelnemers aan het FaSMEd toetsproject

Wilt u op een gemakkelijke manier meer inzicht krijgen in de prestaties van uw leerlingen bij rekenen-wiskunde? Dan is het FaSMEd project wellicht iets voor u! Door mee te doen aan dit project, dat wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, draagt u bij aan een vernieuwend internationaal onderzoek naar formatieve toetsing bij reken-wiskundeonderwijs. Met formatief toetsen bedoelen wij: informatie verzamelen met de intentie om aanwijzingen te vinden voor het plannen van de verdere instructie. Op dit moment zijn wij op zoek naar basisschoolleerkrachten in de groepen 6, 7 en 8 voor twee deelonderzoeken:

 1. Om meer te weten te komen over hoe leerkrachten informatie verzamelen over het leerproces van hun leerlingen zoeken wij basisschoolleerkrachten die hun ervaringen met ons willen delen. We willen hiervoor bij de deelnemende leerkrachten een interview afnemen dat ongeveer 45 minuten zal duren.
 2. Verder zoeken we ook basisscholen die willen meewerken aan het uitproberen van een online toetsomgeving waarmee op een eenvoudige manier inzicht verkregen kan worden in de vaardigheid van hun leerlingen om bepaalde kernopgaven op te lossen. Voor dit deel van het onderzoek zoeken wij basisscholen die in het voorjaar met twee groepen 7 en twee groepen 8 (maar over andere aantallen valt te praten) willen deelnemen. De deelnemende leerkrachten krijgen op deze manier de mogelijkheid om als eersten een nieuwe online toetsomgeving voor het formatief toetsen bij rekenen-wiskunde in te zetten.

U kunt zich voor een van de deelonderzoeken opgeven of voor beide. Neem dan contact op met Marijke Veugen (m.j.veugen at uu.nl) of met Ilona Friso-van den Bos (I.vandenBos at uu.nl).


Projectleiding

 • Marja van den Heuvel-Panhuizen / Paul Leseman - Universiteit Utrecht
 • Jill Clark / David Wright - New Castle University

Achtergrond

Het primaire doel van het Nederlandse FaSMEd onderzoek is het ontwikkelen van een online toetsomgeving voor formatieve toetsing bij reken-wiskundeonderwijs. Met formatieve toetsing wordt bedoeld: toetsing met de intentie om aanwijzingen te vinden voor het plannen van verdere instructie. Deze informatieverzameling kan op allerlei manieren plaatsvinden: door de leerlingen een gestandaardiseerde toets te laten maken of een toets uit de methode, maar ook door de leerlingen aan een taak te laten werken en ze hierbij te observeren. In een klassengesprek vragen stellen levert ook vaak relevante informatie op. Daarnaast kan ICT ingezet worden om te weten te komen wat de leerlingen wel en niet kunnen en vooral ook hoe ze een opgave hebben opgelost. Juist de strategieën en de hulpmiddelen die de leerlingen hebben toegepast leveren goede aangrijpingspunten voor verder onderwijs. In het FaSMEd project staat het gebruik van ICT centraal. Er wordt gebruik gemaakt van een online toetsomgeving waarin de leerlingen zelfstandig kunnen werken aan een aantal opgaven. Behalve de opgaven en het bijbehorende antwoordveld wordt bij elke opgave ook “hulpgereedschap” (in het Engels noemen we een “auxiliary tool”) aangeboden waarvan de leerlingen indien gewenst gebruik kunnen maken bij het oplossen van de opgaven. Als de leerlingen klaar zijn, krijgt de leerkracht meteen een overzicht te van de goede en foute antwoorden van de kinderen. Verder krijgt de leerkracht – en dat is het nieuwe van deze digitale toetsomgeving – ook te zien welk gereedschap de leerlingen hebben gebruikt. Zo kan de leerkracht bijvoorbeeld zien dat een leerling bij de procentopgaven veel opgaven goed had als de strook was gebruikt.

Behalve dat het gereedschapsgebruik van de leerlingen aanwijzingen geeft voor het verdere onderwijs, zegt het ook iets over het vaardigheidsniveau van de leerlingen. Een leerling die alle opgaven zonder gereedschap goed heeft gemaakt heeft een hoger vaardigheidsniveau dan een leerling die bij alle procentopgaven steeds de strook heeft gebruikt. De online toetsomgeving is dus voor leerlingen van verschillende vaardigheidsniveaus bruikbaar. De differentiatie zit bij dit toetsinstrument niet aan de “voorkant” (er worden geen opgaven van een verschillende moeilijkheidsgraad aangeboden), maar aan de “achterkant” (er worden mogelijkheden voor hulpgereedschap aangeboden waar de leerlingen wel of geen gebruik van kunnen maken). Dit houdt in dat de online toetsomgeving klassikaal ingezet kan worden voor leerlingen van verschillende niveaus, maar ook geschikt is om specifieke struikelblokken en de zogenaamde zone van de naaste ontwikkeling van zwakke leerlingen in beeld te krijgen. Aan het eind van het FaSMEd project zal de online toetsomgeving aan scholen beschikbaar worden gesteld samen met een nascholingspakket gericht op het formatief toetsen door leerkrachten.

Engels

The objectives for the project are to:

 • produce a toolkit for teachers to support the development of practice. (NB. The expression ‘toolkit’ refers to a set of curriculum materials and methods for didactical intervention)
 • produce a professional development resource that exemplifies use of the toolkit.
 • offer approaches for the use of new technologies to support the formative assessment of lower achieving students
 • develop sustainable assessment and feedback practices that improve attainment in mathematics and science for the targeted students.
 • disseminate the outcomes of the project in the form of online resources, academic and professional publications, conference presentations as well as policy briefs to government agencies at a regional, National, European and International level.

References

Versions of this document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE